©

Boothee photography

#CultureConnectsUs

မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ဆိုခဲ့သည့္ သတင္းစကားအျပင္ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ Covid-19 လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအေပၚ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ သတင္းေပးလိုပါသည္။ 

ထိုသတင္းစကားထဲတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏႐ုံးမ်ားအား ေခတၱပိတ္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ ေထာက္ပံ့‌ရန္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ အစစအရာရာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

႐ုံးမ်ားအား ယာယီပိတ္ထားျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကတိကဝတ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုံးဝမဟုတ္ပါ။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က တစ္ႏိုင္ငံလုံးသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန႔္ခြန္းထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေရာဂါကူးစက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ကူညီရန္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအထိအေတြ႕ကို ေရွာင္ရွားဖို႔ ‘ေဝးေဝးေနေလ ေကာင္းေလ’ ဟုအႀကံေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပည္သူမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ယူေကႏိုင္ငံႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ယူေကႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ယုံ ၾကည္မႈႏွင့္နားလည္မႈတည္ေဆာက္လိုေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဆႏၵကိုေလ်ာ့သြားေစသည္မဟုတ္ပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဆႏၵကိုပိုမိုျပင္းျပေစပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိခဲ့သည့္ သမိုင္းတေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္အေရးႀကီးေသာသင္ခန္းစာကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

#CultureConnectsUs

ျပည္သူမ်ားကို ယူေကႏိုင္ငံမွ အေကာင္းဆုံးသင္ယူႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဆႏၵသည္ ယခင္ကကဲ့သို႔ခိုင္မာေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အဖြဲ႕သားမ်ားသည္ ယူေကႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေစေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ အပူတျပင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိပါသည္။

သင္သည္အဂၤလိပ္စာေလ့လာေနသူျဖစ္ပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အြန္လိုင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို အခ်ိန္မေ႐ြး ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာမ်ားကို ဤေနရာတြင္အခမဲ့ေလ့လာပါ။

သင္သည္အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားသည့္ ဆရာ/ဆရာမ ျဖစ္ပါက စာသင္ခန္းအတြင္း သင္၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ ယုံၾကည္ကိုျမႇင့္တင္ရန္ အခမဲ့အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ေလ့လာပါ။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္လည္း အသုံးဝင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရန္ကုန္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ virtual ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးေနၿပီျဖစ္သည္။ ဧၿပီလအကုန္တြင္ virtual သင္တန္းမ်ားကိုစတင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

#CultureConnectsUs

ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ အခ်ိန္မေ႐ြး တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အျခားအြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ၿဗိတိသွ်စာေပႏွင့္ ရွိတ္စပီးယားအေၾကာင္းေလ့လာလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ Mass Open Online Courses (MOOCs) တြင္ စာရင္းသြင္းပါ။

Exploring English: Shakespeare - ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္စမည္။
www.futurelearn.com/courses/explore-english-shakespeare

IELTS အတြက္ ျပင္ဆင္ေနပါက ေအာက္ ေဖာ္ျပပါအခမဲ့သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္လိုက္ပါ။

Understanding IELTS: Writing - ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္စမည္။
www.futurelearn.com/courses/understanding-ielts-writing

Understanding IELTS: Listening - ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္စမည္။
www.futurelearn.com/courses/understanding-ielts-listening

ထို႔အျပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္ကို အစဥ္အၿမဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွအသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ ဖြင့္လွစ္ထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေလ့လာပါ။

#CultureConnectsUs

အစိုးရ၏အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ပုံေဖာ္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏စီမံကိန္းမိတ္ဖက္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အတတ္ပညာဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွပို႔ခ်ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။

#CultureConnectsUs

ကြၽႏ္ုပ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပည္သူမ်ားကို ယူေကႏိုင္ငံ၏အေကာင္းဆုံးသင္ၾကားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားယုံၾကည္မႈႏွင့္နားလည္မႈတည္ေဆာက္ရန္တို႔အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ထပ္မံေျပာၾကားလိုပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ခက္ခဲေသာကာလအတြင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္အားေပးကူညီေနမႈမ်ားကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရန္ ေျပာၾကားလိုပါသည္။

#CultureConnectsUs

Dr Richard Sunderland
ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာ

ညႊန္ၾကားေရးမႉးထံမွ အမွာစကား (၂၀၂၀ မတ္လ ၂၅ ရက္)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Covid-19  ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကိုကာကြယ္ရန္ အစိုးရ၏ မၾကာေသးမီက ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ႐ုံးမ်ားအား ဧၿပီလကုန္အထိ ေခတၱယာယီပိတ္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ပေရာဂ်က္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဤ‌ေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ႐ုံးမ်ားယာယီပိတ္ထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈအေပၚ ေထာက္ပံ့‌လိုျခင္းႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္လိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏႐ုံးမ်ားအား ယာယီပိတ္ထားျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကတိကဝတ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း မဟုတ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံအား ယူေကႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆုံးသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိုေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆႏၵကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်လိုျခင္း မရွိပါေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာၾကားလိုပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အြန္လိုင္းအဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မ်ား အားလုံးႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္အား အခ်ိန္၊ ေနရာမေ႐ြး ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။  ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ လက္ရွိတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ virtual သင္ၾကားမႈႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ေနပါသည္။ ဧည့္သည္မ်ား ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစိုးရ၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္စတင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ယူေကအစိုးရ၏ ခရီးသြားလာေရးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို မၾကာေသးမီကေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ႏိုင္ငံတကာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအားေခတၱထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ကြၽႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ယူေကႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆုံးသင္ယူမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို သိေကာင္းသိေနပါလိမ့္မည္။ ယခုကဲ့သို႔ ခက္ခဲသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ေထာက္ပံ့ေနမႈကို အားလုံးအား ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရန္ ေျပာၾကားလိုပါသည္။