©

Boothee Thaik Htun

Dr Richard Sunderland သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေမလအကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တာဝန္ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤအမွာစကားကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္ ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို ေထာက္ပံ့ရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ယူေကႏိုင္ငံရွိျပည္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္အတြက္ မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။

ယခင္ အမွာစကားမ်ားတြင္ ဖတ္ရႈခဲ့ရသည့္အတိုင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား၏တုန႔္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္အညီ လူကိုယ္တိုင္ေပးရေသာ၀ န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္းျပန္လည္စတင္ေနပါသည္။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ စာၾကည့္တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ယူေကအရည္အခ်င္းမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္ပါသည္။

ယခုလအတြင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လူကိုယ္တိုင္ေပးရေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ Junction City တြင္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ႏွင့္အထက္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ရေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကိုလည္း ပိုမိုအသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္စာၾကည့္တိုက္ကို တနလၤာေန႔မွစေနေန႔အထိ မနက္ ၈ နာရီခြဲ မွ ညေန ၄ နာရီအထိဖြင့္လွစ္ထားၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕စာၾကည့္တိုက္ကို  အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္ မနက္ ၉နာရီခြဲမွ ညေန ၃နာရီထိဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ကြန္ျပဴတာေပၚတြင္ ေျဖဆိုရေသာ IELTS စာေမးပြဲအျပင္ ေရးေျဖျဖင့္ေျဖဆိုရေသာ paper based IELTS စာေမးပြဲမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတို႔တြင္ ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား လုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ ယခင္အမွာစကားမ်ားထဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း Junction City ရွိ IELTS စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစီအမံမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ထားပါသည္။ ဇူလိုင္လတြင္ ကမ္းနားလမ္းၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၌ အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ ယူေကအရည္အခ်င္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ အတတ္ပညာဆိုင္ရာစာေမးပြဲမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲ ၀န္ေဆာင္မႈ အေရအတြက္မ်ားအား တိုးျမႇင့္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

 #CultureConnectsUs

Ozan Revi 
ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမႉး
ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ

ယခင္ကေျပာၾကားခဲ့ေသာ အမွာစကားမ်ား