အဂၤလိပ္စကားကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆုိတတ္သူတစ္ဦးဆီမွာ အဂၤလိပ္ ေဝါဟာရ စကားလံုးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတအမ်ားၾကီး ၾကြယ္ဝဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သဒၵါဆုိတဲ့အရာကို ေကြ႕ပတ္ေရွာင္ခ်င္ရင္ ေရွာင္လုိ႔ရေပမဲ့ ဘာသာစကားကုိ တည္ေဆာက္ရင္သံုးတဲ့ ေဝါဟာရ စကားလုံးေတြကိုေတာ့ ေရွာင္ကြင္းလို႔ မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕ဆန္ဆန္ပဲ ေတြးေတာလုပ္ေဆာင္ ၾကည့္ၾကရေအာင္။ အဂၤလိပ္စာ အဘိဓာန္တစ္အုပ္ကို တစ္ေန႔တည္းနဲ႔ အလြတ္ရေအာင္ က်က္ပစ္လုိက္မယ္ ဆုိတာမ်ိဳးဟာ မျဖစ္နုိင္ဘူးေလ။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ တစ္ေန႔ကို မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ပဲ သင္အခ်ိန္ေပးရံုေလာက္နဲ႔ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ကြၽမ္းက်င္သူအဆင့္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္နုိင္မယ့္ အၾကံျပဳခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မွ်ေဝလုိက္ပါတယ္။

စကားလံုးတစ္လံုးတည္း သီျခား မမွတ္ပါနွင့္။

ေဝါဟာရကို ေလ့လာတဲ့အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့အေျခအေနေတြမွာ သင္ေလ့လာထားတဲ့ စကားလံုးေတြကို အသံုးျပဳေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ စကားလံုးေတြကို ေလ့လာပ်ိိဳးေထာင္တဲ့အခါ အဲ့ဒီစကားလံုးေတြနဲ႔ အတူတြဲဖက္သံုးရတဲ့ preposition ဝိဘတ္စကားလံုးေတြကိုပါ တြဲမွတ္ပါ။

ဥပမာ- “get away with” နဲ႔ “get away from” တို႔ဟာ ကြဲျပားျခားနားၾကပါတယ္။ ပထမဟာကေတာ့ အျပစ္တစ္ခုခုကို က်ဳးလြန္ခဲ့ျပီး အျပစ္တင္ခံရျခင္း၊ ျပစ္ဒါဏ္က်ခံရျခင္း မရွိဘဲလြတ္ေျမာက္သည္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရျပီး (He thinks he can get away with cheating.) ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ ေရွာင္သြားသည္၊ လြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္သည္ လို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ (I want to get away from our house.)

မိမိကုိယ္ပို္င္ ဥပမာသံုးေလးခုခန္႔ေရးပါ။

သံုးရင္ သံုး၊ မသံုးရင္ ရႈံး ဆုိတဲ့ အဂၤလိပ္အဆုိရွိပါတယ္။ ေရးခ်လိုက္ရံုနဲ႔ကို လုံေလာက္ပါတယ္။ စကားလံုးေတြနဲ႔ ယဥ္ပါးဖို႔ဆုိရင္ မ်ားမ်ားခ်ေရး ေလ့က်င့္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေလ့လာထားျပီးသား စကားလံုးအသစ္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းျပန္အသံုးခ်ပါ။ 

အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတစ္ခုခုမွာ တက္ေရာက္ေနတယ္ဆုိရင္လည္း မိမိေရးထားတဲ့အေၾကာင္းေတြ မွန္မမွန္ ဆရာ့ဆီမွာ ျပျပီး စစ္ခုိင္းလုိ႔ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာကို ပိုျပီးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ ထပ္မံေလ့လာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စရာေတြကို သူတုိ႔ဆီကေန အၾကံဥာဏ္ ထပ္ေတာင္းယူလို႔လည္း ရပါတယ္။

External links