ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာအေျခေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတိသၽွေကာင္စီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဖတ္ရႈရန္ ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ

Covid-19 အေျခအေနေၾကာင့္ သင္ၾကားေရးစင္တာမ်ားကို ယာယီပိတ္ထားပါသည္။ ျပန္လည္မဖြင့္လွစ္ေသးခ်ိန္တြင္ Secondary Plus သင္ခန္းစားမ်ားကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ လုံျခဳံမႈသည္ အဓိကဦးစားေပးျဖစ္ပါသည္။

 

Read this page in English here.

What is Secondary Plus?

Secondary Plus ဆိုတာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ စနစ္တက် ‌ေရးဆြဲထားေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ‌ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ပါဝင္စားစြာ ‌‌ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းေသာ၊ လက္ေတြ႕က်ေသာ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားထည့္သြင္းထားတဲ့ သင္တန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအသုံးျပဳတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုမွာ မတူညီေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာ သင္ယူရင္းျဖင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ေနေသာ ဒီေခတ္အတြက္လိုအပ္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြကို ျမႇင့္တင္ေပးမယ့္ သင္တန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Course information

 • Level မ်ား

  • Secondary Plus 1 (အသက္ ၁၃-၁၅)
  • Secondary Plus 2 (အသက္ ၁၃-၁၅)
  • Secondary Plus 3 (အသက္ ၁၃-၁၅)
  • Secondary Plus 4 (အသက္ ၁၃-၁၅)
  • Upper Secondary Plus 1 (အသက္ ၁၆-၁၇)
  • Upper Secondary Plus 2 (အသက္ ၁၆-၁၇)
  • Upper Secondary Plus 3 (အသက္ ၁၆-၁၇)
  • Upper Secondary Plus 4 (အသက္ ၁၆-၁၇)
 • သင္တန္းၾကာခ်ိန္

  • တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ နာရီ
  • စာသင္ကာလ (semester) တစ္ခုလွ်င္ ၂၀ ပတ္
 • သင္တန္းေၾကး

  • တစ္နာရီ အနည္းဆုံး ၁၃၅၀၀ က်ပ္ (ညွိနွုိင္းနုိင္ေသာ ေရြးစရာေငြေပးေခ်မွုမ်ား ရွိပါသည္။)
  • တစ္ႏွစ္စာ ပက္ေက့ခ်္ အတြက္ discount (သို႔) instalment plan မ်ား ရွိပါတယ္။

Why Secondary Plus?

Core life skills development

Secondary Plus ဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အ႐ြယ္မ်ားရဲ႕ အနာဂတ္ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဘဝအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ အ‌ေရးပါတဲ့ ေဝဖန္ေတြးေခၚမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း အစရွိတဲ့ ၂၁-ရာစုစြမ္းရည္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Real-world learning

သင္ခန္းစာမ်ားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္မဲ့ ႏိုင္ငံတကာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ဥပမာ။ ။ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ဉာဏ္ရည္တု(AI)၊ ဂိမ္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ အစားအေသာက္မ်ား၊ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲ စသည္ျဖင့္။

Project-based

ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်က်ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ။ ။တင္ျပျခင္း၊ စကားရည္လုျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴး၊ သုေတသန စသည္ျဖင့္။

Independent learning

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ သင္ၾကားေရးဟာ သမ႐ိုးက်သင္ၾကားေရးပုံစံမွ ကြဲထြက္ၿပီး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ဆရာ/မမ်ားကတိုက္တြန္းအားေပးပါတယ္။

Secondary Plus Online

Secondary Online ကိုအသုံးျပဳၿပီး ေက်ာင္းသား/သူတို႔အေနနဲ႔ အိမ္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ လမ္းသြားရင္းျဖစ္ျဖစ္ အဂၤလိပ္စာတိုးတက္ဖို႔ ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါတယ္။ စာသင္ခန္းျပင္ပေရာက္ရွိေနခ်ိန္မွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာ သဒၵါ၊ ေဝါဟာရမ်ား အစရွိတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွာျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းစတက္ခ်ိန္မွာ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္တစ္ခုရရွိမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုးတက္မႈကို အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Love of Literature

Secondary Plus မွာသင္ကေလးရဲ႕ အေထြေထြဗဟုသုတတိုးတက္ေရးအတြက္ စာေပခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့စိတ္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ အဂၤလိပ္စာအသုံးျပဳထားတဲ့ သ႐ုပ္ေဖၚစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဂႏၲဝင္စာေပမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Exam Skills

Upper Secondary Plus မွာေတာ့ အနာဂတ္ပညာေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ စာေပေလ့လာေရးႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုနည္း စြမ္းရည္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Our Academic Year

Secondary Plus သင္တန္းမ်ားသည္ ဧၿပီလ မွမတ္လအထိ ရက္သတၱပတ္ ၂၀-ပတ္ၾကာမည့္ စာသင္ကာလ ၂ ခုျဖင့္သင္ၾကားပါတယ္။

Upper Secondary Plus ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ စာကို ၆လျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ (intensive course) လည္းရွိပါတယ္။

Semester Course Period Registration Period
Semester A April - September  January - March
Semester B October - March July - September

စာရင္းေပးရန္

၁။ သင့္၏ အဂၤလိပ္စာအဆင့္ကို စစ္ေဆးပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏အဆင့္စစ္ေဆးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သင္၏ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာအရည္အခ်င္းကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးေပးပါသည္။ သင္၏ လက္ရွိအဂၤလိပ္ဘာသာကြၽမ္းက်င္မႈအဆင့္အား သိရွိရန္ ၂၅မိနစ္ခန္႕ၾကာေသာ ေရးေျဖစာေမးပဲြတစ္ခု ေျဖၾကည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ဆရာ/ဆရာမမ်ားထဲက တစ္ဦးမွ စကားေျပာ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဒီေနရာတြင္ form ျဖည့္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ Sales and Customer Management အဖြဲ႔မွ မၾကာမီ ျပန္ဆက္သြယ္ပါမည္။ Facebook messenger မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။ 

၂။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးရန္ 

အသက္ ၁၃မွ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္အတြက္ ဒီေနရာမွာ form ျဖည့္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ Sales and Customer Management အဖြဲ႔မွ မၾကာမီ ျပန္ဆက္သြယ္ပါမည္။ Facebook messenger မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ရန္  ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

အသက္ ၁၆ႏွင့္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္အတြက္  ဒီေနရာမွာ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ 

၃။ ေငြေပးေခ်ျခင္း

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲသည္ ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၁၅,၀၀၀ က်ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီသည္ အဂၤလိပ္စာအဆင့္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ေငြျပန္မအမ္းပါ။ စစ္ေဆးမႈရလာဒ္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အက်ံဳး၀င္ပါသည္။

သင္တန္းေၾကးမ်ား ႏွင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို MPU, Visa ကဒ္တို႕အျပင္ ဘဏ္မွ ေငြလႊဲျခင္း၊ Mobile Banking bill payment (ဧရာဝတီဘဏ္) မ်ားျဖင့္ ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

တျခားသိရွိလိုသည္မ်ားရွိပါက ဒီေနရာတြင္ form ျဖည့္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ Sales and Customer Management အဖြဲ႔မွ မၾကာမီ ျပန္ဆက္သြယ္ပါမည္။ Facebook messenger မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ သင္ၾကားေရးစင္တာတစ္ခုသို႔ ဖုန္းျဖင့္ (သို႔) လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍လည္း စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။