ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အလုပ္သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးမွာသာ လုပ္ကိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံအႏွံ႕တည္ရွိေနေသာ Millennium Centre မ်ားမွတဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ အစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕ကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုးႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတို႕မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ မွစတင္၍ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဤစင္တာမ်ားသည္ ေဒသခံလူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းတြင္ ဝင္ေရာက္၍ စာသင္ေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႕ လုပ္ကိုင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

စင္တာတစ္ခုစီတြင္ စာၾကည့္တုိက္ငယ္ (သို႕) အရင္းအျမစ္စင္ တာ တစ္ခုထားရွိၿပီး အနည္းငယ္မွ်ေသာ ႏွစ္စဥ္ (သို႕မဟုတ္) လစဥ္ အသင္း၀င္ေၾကးျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသို႕ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ဤကြန္ယက္ ပိုမုိအင္အားေတာင့္တင္းလာေစရန္ အသိပညာဖလွယ္ျခင္းတို႕ႏွင့္ ကူညီေပးထားၿပီး၊ ၎စင္တာမ်ား ထိေရာက္စြာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ ပညာရွင္အဆင့္အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အျခားကူညီေထာက္ပံ့မွဳမ်ား ေပးထားပါသည္။ 

၁၉ ခုရွိေသာ Millennium Centre မ်ားအား ပုဂံ၊ ထား၀ယ္၊ ဟားခါး၊ ဘားအံ၊ အင္းေလး၊ ကေလး၊ က်ိဳင္းတံု၊ လား႐ိႈး၊ လြိဳင္ေကာ္၊ မႏၱေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မိတၳီလာ၊ ေျမာင္းျမ၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ပုသိမ္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ စစ္ေတြ၊ တမူးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အေျခစိုက္ထားပါသည္။

Institution Address City
Bagan Millennium Centre Kuthodaw Library, Sein Pann Street, New Bagan Bagan, Mandalay Division
Dawei Millennium Centre No. 428, Tayote Tan Street, Taline Htein Ward, Dawei Dawei, Tanintharyi Division
Pyin Oo Lwin Millennium Centre (English House) 149, Forest Road, Near Thiri Myanmar Hotel Pyin Oo Lwin, Mandalay Division
Hakha Millennium Centre CAD (Country Agency for Rural Development), 210, Zeithit Ward, Matupi Road Hakha, Chin State
Hpa-an Millennium Centre Anglican Church Compound, Ward 4, Bishop Kone Hpa'an, Kayin State
Keng-tung Millennium Centre Roman Catholic Church Keng-tung, Eastern Shan State
Lashio Millennium Centre No. 118, Third Floor, Bogyoke Road, Block 2 Lashio Lashio, Northern Shan State
Loikaw Millennium Centre Youth Life Formation Centre, 52 Khun Li Road, Naung Yah (B) Quarter 
Loikaw, Kayah State
Mawlamyine Millennium Centre Jump Start Pre-School Kyaik Thanlan Pagoda Road Mawlamyine, Mon State
Meikhtila Millennium Centre Thu Yi Ra Community Library, 3/217 Nan Taw Gone Quarter Meikhtila, Mandalay Division
Myaung-mya Millennium Centre Myanmar Union Adventist Seminary (MUAS), Moke-so-kwin Road, Nyaunglaybin Quarter Myaung-mya, Ayeyarwaddy Division
Myitkyina Millennium Centre Myitkyina YMCA, N.E 12 Myitkyina, Kachin State
Pathein Millennium Centre Saint Peter's Cathedral , RCM BEHS (6) Compound Pathein, Ayeyarwaddy Division
Mandalay Millennium Centre (Phaung Daw Oo Monastery) Integrated High School, In front of Royal Palace Mandalay, Mandalay Division
Sittwe Millennium Centre Shwe Zedi Monastery Sittwe, Rakhine State
Tamu Millennium Centre Sopia Home, Saba 5/151, Sawbwar Inn 5 Tamu, Sagaing Division
Taunggyi Millennium Centre KBZ Youth Library & Reading Club, San Pan Shwe Taung Quarter (Near  Loka Man Aung Monastery) Taunggyi, Shan State

See also

မွ်ေဝပါ