လက္ေတြ႕ဘဝလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ပညာေရးႏွင့္ ဘဝတိုးတက္မႈအတြက္ျဖစ္ေစ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသည္ သင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္စုံေစရန္ စီစဥ္ေရးဆြဲထားပါသည္။ ဤသင္တန္းမ်ားသည္ တကယ့္ လက္ေတြ႕ဘဝအေျခအေနမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ဘာသာစကားစြမ္းရည္မ်ားကို သင္ေလ့လာႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။

အြန္လိုင္းအတန္းေတြနဲ႔ ပုံမွန္အတန္းေတြ ဘယ္လိုကြာျခားသလဲ?

myClass Online မွာတက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္ သင္ၾကားမႈႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားရရွိမွာျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ေနအိမ္မွ ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ သင္ယူမႈတစ္ခုကိုစတင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းအတန္းေတြဟာ ပုံမွန္အတန္းေတြလိုပဲ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး Zoom software ကိုအသုံးျပဳကာ ပို႔ခ်မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္အတန္းေတြအတိုင္း အြန္လိုင္းစာသင္ခန္းေတြမွာလည္း ခြဲထြက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေမးေျဖတုန႔္ျပန္ျခင္းနဲ႔ ျပန္လည္တင္ျပျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း ဒီဂ်စ္တယ္ ဖိုင္မ်ားေနနဲ႔ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

သင္တန္းတက္ရန္ဘာေတြလိုအပ္ပါသလဲ? 

 • ဝက္ဘ္ကင္မရာပါသည့္လက္ေတာ့ပ္
 • မိုက္ခ႐ိုဖုန္းပါသည့္နားၾကပ္
 • အျမန္ႏႈန္းေကာင္းသည့္ အင္တာနက္
 • စာ႐ြက္ႏွင့္ ခဲတံ
 • Zoom အပလီေကးရွင္း

လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေရာ? 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ Zoom ႏွင့္ license agreement ကိုကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားအတြက္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ဒီလိုင္စင္မွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ အထူးၾကပ္မတ္မႈ မ်ားရွိၿပီး ၄င္းတို႔ဟာအၿမဲတမ္း up-to-date ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ codes မ်ားကို public အေနျဖင့္ အားလုံကိုမွ်ေဝမႈမရွိပါ။ ထို႔အျပင္ စာသင္ခန္းအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္သူမ်ားကိုလည္း waiting rooms မ်ားထားရွိ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕လုံၿခဳံမႈအတြက္ကန႔္သတ္ထားပါတယ္။

Course information

 • Course Levels

  • Elementary
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper-intermediate
  • Advanced
 • Course Packages

  • 20 live lessons + self-access materials
  • 40 live lessons + self-access materials

ဒီေန႔ပဲ စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ရန္ ဤေဖာင္ကိုျဖည့္ပါ။ Facebook messenger မွတဆင့္ဆက္သြယ္ရန္ ဒီေနရာကိုႏွိပ္ပါ။ ၀၉၇၇၇၀၀၁၈၀၈၊  ၀၉၇၇၇၀၀၁၈၂၂ တို႔မွတစ္ဆင့္ ဖုန္းျဖင့္လည္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။