Date
Wednesday 12 October 2022 -
14:00 to 15:30

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ား၊ အႏုပညာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း ဆုေၾကးရန္ပုံေငြႏွင့္ ပက္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိေစရန္ ဤအစီအစဥ္ကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ယူေကႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကားအႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားကို မည္သို႔ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ကို ရွင္းလင္းေျပာျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္စာရင္းေပးပါ။

  • သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမည့္ေန႔ရက္ ။ ။ ၂ဝ၂၂ ေအာက္တိုဘာ (၁၂) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔
  • အခ်ိန္ ။ ။ေန႔လည္ ၂နာရီမွ ၃နာရီ (ျမန္မာဘာသာစကားအစီအစဥ္) ေန႔လည္ ၃နာရီမွ ၃နာရီခြဲ (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအစီအစဥ္)
  • Microsoft Teams Meeting မွတဆင့္ေတြ႕ဆုံၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳရမည့္ Link ကို စာရင္းေပးသြင္းထားသူမ်ားထံ သီးသန႔္ပို႔ေပးပါမည္။
  • တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားတြင္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက ႀကိဳတင္အသိေပးပါရန္။


မွတ္ခ်က္

  • ဤသတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းအစီအစဥ္ကို တက္ေရာက္မည့္သူတိုင္း စာရင္းေပးသြင္းရပါမည္။ လူဦးေရကန႔္သတ္ထားပါသျဖင့္ စာရင္းမေပးလွ်င္ တက္ခြင့္ရမည္မဟုတ္ပါ။
  • စာရင္းေပးသြင္းထားသူမ်ားသည္ အစီအစဥ္တက္ေရာက္ရန္လမ္းၫြန္ကို ေအာက္တိုဘာ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ email မွတဆင့္လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ email ဝင္မဝင္ စစ္ေဆးေပးေစလိုပါသည္။
  • ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း ရန္ပုံေငြအေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိရန္ ဤ Link တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
မျှဝေပါ