©

British Council

ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ Covid-19 ကပ္ေရာဂါကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မိမိတတ္ႏိုင္သည့္မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္မဆို အျပန္အလွန္ကူညီၿပီး အတူတကြ ေက်ာ္လႊားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါသည္။ 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဦးစားေပးအခ်က္သည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပညာေရးမွတစ္ဆင့္ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ၿပီး အေတြးအေခၚမ်ားဖလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အတြက္ ေလ့လာသင္ယူရန္၊ စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြေစရန္ႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အြန္လိုင္းအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပလက္ေဖာင္းမ်ားကို အေကာင္းဆုံးစုစည္းေပးထားပါသည္။

သင့္ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္အခ်ိန္မ်ားဖန္တီးလိုက္ပါ

သင္သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ဆုံးေလ့ရွိပါက အတူတကြျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ အႀကံဥာဏ္မ်ားရွိပါသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမ်ား - သင္၏အတတ္ပညာဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ပါ

အတတ္ပညာဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ အခမဲ့အြန္လိုင္းအရင္းအျမစ္မ်ားေျမာက္မ်ားစြာကို ေဝမွ်ေပးလိုက္္္ပါသည္။

အြန္လိုင္းမွတဆင့္အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာပါ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ယူေက၏ ေနာက္ဆုံးေပၚဂီတ၊ အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့လာလိုက္ပါ။

မျှဝေပါ