©

British Council

ယခုအခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္အခ်ိန္အမ်ားစုကို အိမ္အတြင္း၌ပင္ ကုန္ဆုံးေနရသျဖင့္ သင္လုပ္ခ်င္ၿပီး လုပ္ရန္ တစ္ခါမွ်အခ်ိန္မရခဲ့ေသာအရာမ်ားအားလုံးကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေကာင္းဆုံးအခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။ သင့္တြင္ ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ရန္ဆယ္မိနစ္ခန႔္ (သို႔မဟုတ္) တစ္နာရီသာရွိပါေစ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေလ့လာစရာအရာမ်ားသည္ သင့္ဘာသာစကားစြမ္းရည္တိုးတက္ေစရန္ ကူညီ‌ေပးပါလိမ့္မည္။ 

သင့္အဂၤလိပ္စာအဆင့္ကို စစ္ေဆးလိုက္ပါ

သင့္လက္ရွိအဂၤလိပ္စာအဆင့္ကို သိရွိရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အခမဲ့အဂၤလိပ္စာသဒၵါႏွင့္ ေဝါဟာရစာေမးပြဲေျဖဆိုကာ စတင္လိုက္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ပလက္ေဖာင္းမွ သင့္ရလာဒ္အေပၚမူတည္ၿပီး သင့္အားတိုးတက္ေစရန္ ေလ့က်င့္စရာအရာမ်ား ေပးပါလိမ့္မည္။

ဘာသာစကားစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္လိုက္ပါ

မိမိ၏အဂၤလိပ္စာအဆင့္ကို သိရွိရၿပီဆိုပါက အၾကားစြမ္းရည္၊ စာဖတ္စြမ္းရည္ႏွင့္ အေရးအသားစြမ္းရည္မ်ားအတြက္ စတင္ေလ့လာရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ပါၿပီ။ မိမိအဂၤလိပ္စာအဆင့္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစာသားမ်ားႏွင့္ အသံဖိုင္မ်ား၊ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ worksheet မ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ LearnEnglish Teens ဝက္ဗ္ဆိုဒ္သည္ သင့္အားအဂၤလိပ္စာဆက္လက္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္ကူညီႏိုင္ပါသည္။ LearnEnglish Teens တြင္ သင့္အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားစြမ္းရည္တိုးတက္ရန္ႏွင့္ ေလ့လာမႈကို ေထာက္ပံ့ရန္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ဗြီဒီယိုမ်ား၊ အသံဖိုင္ႏွင့္ ဖတ္ရႈစရာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ စတင္ေလ့လာရန္အတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ မိနစ္ ၂၀ ႏွင့္ ၃၀ ၾကားအခ်ိန္ေပးၿပီး LearnEnglish Teens သို႔ဝင္ေရာက္ေလ့လာရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ပါက တိုးတက္မႈအစစ္အမွန္ကို စတင္ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ 

အခမဲ့အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္လိုက္ပါ

တျခားသူမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စာေလ့က်င့္ရန္အခြင့္အလမ္းအား ရွာေဖြေနပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အခမဲ့အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ား (MOOCs) ကို တက္ေရာက္လိုက္ပါ။ မည္သည့္ပုံစံမ်ိဳးေလ့လာရမည္ကို သိရွိလိုပါသလား? သင့္အတြက္ ရွင္းျပခ်က္အတိုတစ္ခု ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ‘Exploring English: Shakespeare’ သင္တန္းကိုတက္ေရာက္ၿပီး William Shakespeare ၏ ဘဝ၊ အလုပ္မ်ားႏွင့္ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းသုံးအဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္လိုက္ပါ

ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားတြင္ ပိုမိုအလုပ္လုပ္ကိုင္လာၾကသည္ႏွင့္အမွ် သင့္ လုပ္ငန္းသုံးအဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ၿပီး ‌ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အင္တာဗ်ဴးစြမ္းရည္မ်ားျမႇင့္တင္ရန္၊ ရွင္းလင္းေသာအီးေမးလ္မ်ား‌ေရးသားနည္းတို႔ ကိုေလ့လာရန္၊ စီးပြားေရးေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားအေပၚ အသိအျမင္တိုးျမႇင့္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းသုံးအဂၤလိပ္စာက႑ကိုေလ့လာလိုက္ပါ။ 

ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ရွိေနပါ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းမ်ားကို ရယူပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း သတင္းမ်ားရယူႏိုင္ပါသည္။ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သင္ယူျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုအားေကာင္းၿပီးႀကီးမားေသာအသိုင္းအဝိုင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔တည္ေဆာက္လိုပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးအတူခ်ိတ္ဆက္‌ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါသည္။

မျှဝေပါ