©

Matt Wright

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာၾကည့္တုိက္အား ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ေနရာတိုင္းမွ အသံုးျပုနုိင္ပါသည္။ အသင္းဝင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ မွီျငမ္းစာအုပ္စာတမ္းကိုအလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈႏိုင္ျပီး အြန္လုိင္းမွ သင္ယူစရာ အရင္းအျမစ္မ်ား အပါအဝင္ ebook မ်ား၊ အသံဖုိင္ပါဝင္ေသာစာအုပ္ (audiobook) မ်ားကို ေန႕တိုင္းအခ်ိန္တိုင္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုမွ်မကေသးဘဲ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာၾကည့္တုိက္ အသင္းဝင္မ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ မဂၢဇင္းမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ ရုပ္ျပကာတြန္းမ်ား နွင့္ ဝတၳဳမ်ားစြာကိုပါ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ 

ၿဗိတိသ်ေကာင္စီ Digital Library ၏ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ digital resource မ်ားကို 'MyLoft'  Digital Library mobile application တစ္ခုတည္းကို အသုံးျပဳ၍အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈ၊ နားေထာင္၊ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ MyLoft application အသုံးျပဳပုံႏွင့္ Digital Library ရဲ႕ Resources ေတြ အေၾကာင္းကို ဤေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာၾကည့္တိုက္ အသင္းဝင္မ်ားသည္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သင္ယူျခင္းနွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ဆိုင္ရာ မွီျငမ္းစရာမ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးျပဳနုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

မဂၢဇင္းမ်ားနွင့္ သတင္းစာမ်ား

ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ မ်က္ေမွာက္ ေရးရာမ်ား၊ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ျပသနာမ်ားအေၾကာင္း ထုတ္ေဝထားေသာ သတင္းစာနွင့္ မဂၢဇင္းေပါင္း ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ သာမက ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ မဂၢဇင္းမ်ားပါ ရွိပါသည္။ 

Ebooks and audiobooks

ရသစာေပမွစ၍ ျပဇာတ္မ်ား၊ သုတစာေပ၊ ဘဝအရည္အေသြး တုိးတက္ေစေသာ စာေပမ်ားအထိစာအုပ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ကိုဖတ္ရႈနိုင္ရံုမွ်မက နားေထာင္နုိင္ပါသည္။ 

ရုပ္ျပကာတြန္းမ်ား

ပင့္ကူလူသား၊ စြမ္းအားရွင္မ်ား၊ X-Men, Transformers, G.I. Joe Star Trek, and Ghostbusters အစရွိသည့္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ ရုပ္ျပကာတြန္းမ်ားကို သင့္၏ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ ကြန္ျပဴတာဖန္သားျပင္၊ tablet၊ laptop မ်ားမွတဆင့္ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။ 

သင္တန္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

Adobe CC, Microsoft စသည့္ ယေန႔အေက်ာ္ၾကားဆုံး software applications အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းဗီဒီယိုအတိုေပါင္းေထာင္ခ်ီကို အကန႔္အသတ္မဲ့ရယူျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ကြၽမ္းက်င္မႈကို ျမႇင့္တင္လိုက္ပါ။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ တက္သစ္စအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရွင္မ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံၿပီး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ လူမႈဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာသင္တန္းမ်ားစြာလည္း ပါဝင္ပါသည္။

ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳ စာအုပ္မ်ား

Ebook Central တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ ဧရိယာမ်ားအားလံုး နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ eBooks မ်ားအား လြယ္လင့္တကူ ရွာေဖြေလ့လာနိုင္ပါသည္။ 

႐ုပ္ရွင္ႏွင့္တီဗီအစီအစဥ္

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခံထားရသည့္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ တီဗြီအစီအစဥ္မ်ားအျပင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ ပုံျပင္မ်ားႏွင့္ကဗ်ာမ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

စာၾကည့္တုိက္အသင္းဝင္ေၾကး

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တုိက္ အသင္းဝင္ေၾကး 

  • တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ (အသင္းဝင္အသစ္မ်ားအတြက္)
  • တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၄ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ (အသင္းဝင္သက္တမ္းတိုးေသာသူမ်ားအတြက္)

Library Plus

Library Plus အသင္းဝင္ပါက ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္သာမက ရန္ကုန္ (သို႕) မႏၲေလးျမိဳ႕ရွိ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ကိုပါ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 

အသင္းဝင္အသစ္မ်ားအတြက္

  • အသင္းဝင္ေၾကး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈၀,၀၀၀ က်ပ္ (ရန္ကုန္)
  • အသင္းဝင္ေၾကး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅၅,၀၀၀ က်ပ္ (မႏၲေလး)

အသင္းဝင္သက္တမ္းတိုးေသာသူမ်ားအတြက္

  • အသင္းဝင္ေၾကး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၆၅,၀၀၀ က်ပ္ (ရန္ကုန္)
  • အသင္းဝင္ေၾကး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅၅,၀၀၀ က်ပ္ (မႏၲေလး)

ေငြေပးေခ်မႈလမ္းၫႊန္

အသင္းဝင္ေၾကးကို AYA bank transfer (သို႔) AYA Mobile Banking ျဖင့္လႊဲလိုလွ်င္ ေအာက္ပါဖိုင္မ်ားတြင္ဖတ္ရႈပါ။ 

မျှဝေပါ