စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္မ်ား အေမးမ်ားေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Digital Library မွာ ဘယ္လို Resources ေတြ ပါဝင္လဲ။

British Council Digital Library ကို အသုံးျပဳပါက မဂၢဇင္းႏွင့္ သတင္းစာေပါင္း ၇၀ဝ၀ ေက်ာ္၊ သုတ၊ရသ eBook ႏွင့္ audiobook ေပါင္း ၃၀ဝ၀ ေက်ာ္၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ eBook ေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္၊ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ တီဗြီအစီအစဥ္ေပါင္း ၇ဝဝဝ ေက်ာ္၊ ႐ုပ္ျပကာတြန္းေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ software အသုံးျပဳနည္း ဗြီဒီယိုေပါင္းရာေပါင္းမ်ားစြာ တို႔ကိုလည္း ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

ဒါ့အျပင္ Interactive activities ေပါင္း ၃၀ဝ ေက်ာ္၊ advice and tutorials ဗီဒီယို ၁၃ ခု၊ practice test ၃၆ ခုပါဝင္ပါျပီး စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရေသာ official IELTS practice material မ်ားပါဝင္သည့္ "Road to IELTS" online IELTS preparation course (full version) ကိုပါ တစ္ပါတည္း ရရွိပါမည္။

Digital Library ကို ျပည္ပကေနေရာအသုံးျပဳလို႕ ရႏိုင္ပါသလား။

 ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိေနစဥ္မွာ အသင္းဝင္ထားပါက ျပည္ပေရာက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း အသင္းဝင္သက္တမ္းရွိေနသေရြ႕သုံးလို႕ရပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ ျပည္ပမွာေရာက္ေနျပီးျပီ ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံအလိုက္ လိုင္စင္သေဘာတူညီခ်က္ေတြရွိလို႕ အသင္းဝင္လို႕မရပါဘူး။

ဥပမာ - ေမာင္လွက အခု ပဲခူးမွာေနျပီး Digital Library ကိုအသင္းဝင္ျပီးသုံးေနရာကေန ေနာက္လမွာ စင္ကာပူကိုသြားမယ္ဆိုရင္ သူစင္ကာပူကိုေရာက္သြားတဲ့အခါ ဆက္သုံးႏိုင္ပါတယ္။ မျမက အခုထိုင္းႏိုင္ငံမွာေနတယ္ Digital Library ကိုအသင္းဝင္လိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဝင္လို႕မရပါဘူး။ 

Digital Library မွာအသင္းဝင္တာနဲ႕ ယခင္ကလို ရန္ကုန္၊မႏၱေလး စာၾကည့္တိုက္ေတြမွာ အသင္းဝင္တာဘာကြာပါလဲ။

ယခင္က ပုံမွန္ စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္မ်ားအေနနဲ႕ စာၾကည့္တိုက္မွာရွိတဲ့ စာအုပ္ေတြကို ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ဌားရမ္းျပီး အသုံးျပဳရတာပါ။ စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္ေၾကး တစ္ႏွစ္ကို က်ပ္ သံုးေသာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းဝင္ျပီးသား စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္မ်ား Digital Library ကိုသုံးမယ္ဆိုရင္ Digital Library အတြက္ ထပ္မံစာရင္းေပးကာ၊ Digital Library အသင္းဝင္ေၾကး က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းကိုပါ ထပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Digital Library ကေတာ့ အြန္လုိင္းသင္ခန္းစာေတြ၊ Audiobook၊ E-book၊ ရုပ္ရွင္၊ မဂၢဇင္းနဲ႕သတင္းစာေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဘယ္ေနရာကမဆို ၾကည့္႐ႈ၊ဖတ္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္ စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ား၊ မဝင္လိုသူမ်ားက Digital Library သီးသန္႕ကို ဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ Digital Library အသင္းဝင္ေၾကး က်ပ္ သံုးေသာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

စာအုပ္ေတြ၊ DVD ေတြ၊ Audio CD ေတြကို ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ဌားရမ္းျပီး သုံးႏိုင္တဲ့ ရန္ကုန္ နဲ႕မႏၱေလးက လူမ်ားအတြက္ Digital Library ကိုလဲသုံးခ်င္တယ္၊ စာၾကည့္တိုက္မွစာအုပ္ေတြလဲ ငွားခ်င္တယ္ဆိုရင္ "ပုံမွန္ စာၾကည့္တိုက္အသင္းဝင္" + "Digital Library အသင္းဝင္" ႏွစ္မ်ိဳးသုံးႏိုင္တဲ့ "Library Plus" လို႕ေခၚတဲ့ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္းအသင္းဝင္ ပုံစံနဲ႕လဲဝင္လို႕ရပါတယ္။ "Library Plus" အသင္းဝင္ေၾကးမွာ ရန္ကုန္တြင္ က်ပ္ ငါးေသာင္း၊ မႏၱေလးတြင္ က်ပ္ ေလးေသာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

Digital Library အသင္းဝင္ဖို့ Application Form ကို online ကေနျဖည့္ၿပီးပါက အသင္းဝင္ေၾကးကို ဘယ္လိုေပးသြင္းရမလဲ။

ျဗိတိသ်ွေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္သို့ လာေရာက္ျပီး MPU (သို့) Visa (သို့) Master Card မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ AYA Mobile Banking Bill Payment ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နီးစပ္ရာ AYA ဘဏ္ခြဲမ်ား၌လည္းေကာင္း ေပးသြင္းနိုိင္ပါသည္။

ေငြေပးေခ်နည္း ၃ မ်ိဳးအနက္

  • ၿဗိတိသၽွေကာင္စီ႐ုံးမ်ားသို႔ MPU, Visa, Master ကဒ္တို႔ျဖင့္ လာေရာက္ေပးေခ်လိုသူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ကို ဤေနရာမွာ ျကည့္ပါ။
  • ဧရာဝတီဘဏ္သို႔ ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ေပးေခ်လိုသူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ကို ဤေနရာမွာ ၾကည့္ပါ။ 
  • ဧရာဝတီဘဏ္ Mobile Banking Bill Payment အသုံးျပဳ၍ ေပးေခ်လိုသူမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ကို ဤေနရာမွာ ၾကည့္ပါ။

အသင္းဝင္ေၾကးကို ေပးသြင္းၿပီးပါၿပီ။ ေငြေပးသြင္းၿပီးေၾကာင္းအေထာက္အထားကို ဘယ္ကိုပို႔ေပးရပါမလဲ။

  • AYA ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႕သြားေရာက္ျပီး ေငြေပးေခ်သူမ်ား ေငြသြင္းေျပစာ (receipt) ကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး  enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕ အီးေမးလ္ပို႔ေပးပါ။
  • Mobile Banking Bill Payment ျဖင့္  ေငြေပးေခ်သူမ်ား  ေငြသြင္းေျပစာ (receipt) ကို screenshot ႐ိုက္ၿပီး enquiries@mm.britishcouncil.org ကို အီးေမးလ္ပို႔ေပးပါ။

Customer services team မွ လိုအပ္သည္တို႔ကိုစစ္ေဆးၿပီးလွ်င္ ၂၄နာရီအတြင္း အသင္းဝင္အမွတ္၊ User Name၊ Password Reset Link ႏွင့္ login details ပါဝင္ေသာ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္  သင့္ထံ ပို႔ပါမည္။

  • MPU, Visa, Master ကဒ္ရွိသူေတြအေနနဲ႕ စာၾကည့္တိုက္သို႕လာေရာက္ျပီး  ကဒ္ျဖင့္ အသင္းဝင္ေၾကးေပးေခ်ပါက ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တုိက္ ခ်က္ခ်င္းအသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ကဒ္မရွိသူမ်ားမွာ MPU, Visa, Master ရွိသည့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း ေခၚေဆာင္လာ၍လည္း ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွာ လက္ရွိအသင္းဝင္ထားပါတယ္။ Digital Library ကိုအသုံျပဳဖို႔ ထပ္မံေငြသြင္းဖို႔လိုအပ္ပါသလား။

Digital Library ကို အသုံးျပဳဖို႔ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ျမန္မာေငြ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ထပ္မံေငြသြင္းဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိအသင္းဝင္မ်ားအေနႏွင့္ Digital Library ပုံမွန္အသင္းဝင္ေၾကး ၃၀၀၀၀ က်ပ္အစား discount price ၂၀၀၀၀ က်ပ္ကို Promotion ကာလသာမက အျမဲတမ္းရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။

Digital Library အသင္းဝင္မ်ားအေနႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္တြင္ရွိေသာစာအုပ္မ်ားကို လာေရာက္ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏိုင္ပါသလား။

Digital Library အသင္းဝင္မ်ားအေနႏွင့္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္သာ Digital Resources မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္တြင္ရွိေသာ စာအုပ္မ်ားကိုပါ အသုံးျပဳလိုပါက "Library Plus" ဟု ေခၚေသာအသင္းဝင္အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ "Library Plus" အသင္းဝင္ေၾကးမွာ ရန္ကုန္တြင္ က်ပ္ ငါးေသာင္း၊ မႏၱေလးတြင္ က်ပ္ ေလးေသာင္း ျဖစ္ပါသည္။ မႏၱေလးျဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္မတိုင္ခင္ "Library Plus" အသင္းဝင္ပါက က်ပ္ငါးေထာင္ ေလၽွာ့ေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သုံးေသာင္းခြဲက်ပ္သာ က်သင့္မွာျဖစ္ပါသည္။

Online Application Form ျဖည့္ရင္း "Home Library" ကိုေ႐ြးေသာအခါ ရန္ကုန္ႏွင့္ မေႏၲလးဘာေ႐ြးရပါမလဲ။ တျခားၿမိဳ႕မြာ ေနတာပါ။

ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား မေႏၲလးကို ေ႐ြးၿပီး ျမန္မာျပည္ ေအာက္ပိုင္းတြင္ ေနသူမ်ား ရန္ကုန္ကိုေ႐ြးေပးပါ။

အသင္းဝင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း Digital Library အသုံးျပဳဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုကူညီေပးပါသလဲ။

Digital Library ကိုအသုံးျပဳရန္  ႐ြင္းလင္းေျပာေျပပးတဲ့ အစီအစဥ္မ်ား အပတ္စဥ္ စေနေန႔ေတြမြာ ရန္ကုန္နဲ႔ မေႏၲလးၿမိဳ႕ေတြမြာ႐ြိပါတယ္။ အေသးစိတ္ႏွင့္ စာရင္းေပးရန္ ဒီေနရာမွာၾကည့္ပါ။ 

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္သို႔လည္း တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 
Digital Library hotline  
09777001830 (ရန္ကုန္) 
09777001825 (မႏၲေလး)