လက္ရွိ Covid-19 အေျခအေနေၾကာင့္ ယူေကႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပိတ္ထားရပါသည္။ တုံံ့ျပန္မႈအေနႏွင့္ ယူေကအႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျပဇာတ္႐ုံမ်ား၊ ျပတိုက္မ်ား၊ ျပခန္းမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ က်င္းပရာေနရာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဖန္တီးမႈလက္ရာမ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ ထုတ္လႊင့္လ်က္ရွိၿပီး လူမႈမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာအြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားအသုံးျပဳၿပီး အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခမဲ့အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

ဗီဒီယိုမ်ားမွတဆင့္ ယူေကယဥ္ေက်းမႈကိုေလ့လာပါ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဗီဒီယိုအတိုမ်ားမွတဆင့္ ယူေကအႏုပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္းကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းျဖစ္ေသာ The English Channel သည္ အဂၤလိပ္စာတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ႐ုပ္ရွင္၊ ေတးဂီတႏွင့္လူေနမႈပုံစံဗီဒီယိုမ်ားစသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္။

ဒီဂ်စ္တယ္ျပပြဲကို ေလ့လာပါ

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ တူရကီ၊ ယူကရိန္းႏွင့္ ယူေကႏိုင္ငံမွ အႏုပညာရွင္မ်ား၏လက္ရာမ်ားကို ျပသထားသည့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေနာက္ဆုံးေပၚဒီဂ်စ္တယ္ျပပြဲရွိပါသည္။ ဤျပပြဲတြင္ လည္ပတ္ၿပီး ေခတ္သစ္ကမာၻတြင္ လူသားျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ကိုေလ့လာလိုက္ပါ။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏စုေဆာင္းမႈကို စူးစမ္းေလ့လာပါ

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီစုေဆာင္းမႈတြင္ ကမာၻေက်ာ္အႏုပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ Henry Moore၊ Barbara Hepworth, Bridget Riley, Gilbert and George၊ Anish Kapoor၊ Mona Hatoum, Damien Hirst The Collection ႏွင့္ မ်ားစြာေသာအႏုပညာရွင္မ်ား လက္ရာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ပန္းခ်ီႏွင့္ပန္းပုမွသည္ပုံႏွိပ္ျခင္း၊ ဓာတ္ပုံ၊ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ မီဒီယာအသစ္မ်ားအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအႏုပညာပုံစံမ်ားျဖင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ၿဗိတိသွ်အစဥ္အလာမ်ား၏ အေကာင္းဆုံးအရာမ်ားကို ျပသထားပါသည္။

ျပဇာတ္႐ုံႏွင့္အက

 • English National Ballet: ENBat HOME - အဆင့္ျမင့္ / ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဘဲေလးသင္တန္းမ်ား၊ မိသားစုအကအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ စင္ျမင့္ေပၚကေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားပါဝင္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္းတြင္ ၾကည့္ရႈႏႈန္းအေပၚမူတည္ၿပီး ၄၈ နာရီၾကာျပသေပးပါသည္။ 
 • Graeae Theatre Company: Crips Without Constraints - နားမၾကားေသာ၊ မသန္စြမ္းေသာအႏုပညာရွင္မ်ား၏စြမ္းရည္၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈကိုဂုဏ္ျပဳရန္အတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အစီအစဥ္တြင္ ျပဇာတ္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသံဖိုင္ႏွင့္ ႐ုပ္ပုံဟူ၍ အပိုင္း ၃ ပိုင္းပါ၀င္ပါသည္။
 • National Theatre: National Theatre at Home - အမ်ိဳးသားျပဇာတ္႐ုံ၏ဇာတ္လမ္းမ်ားကို အပတ္စဥ္ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း YouTube တြင္ အပတ္တစ္ပတ္၏ ၾကည့္ရႈႏႈန္းအရထုတ္လႊင့္ပါသည္။ 
 • Royal Court Theatre: Cyprus Avenue - David Ireland ၏ ဆုရရွိထားေသာျပဇာတ္ျဖစ္ၿပီး Belfast တြင္တည္ေနရာ႐ိုက္ကူးမႈႏွင့္ အထင္ကရရွိေသာ ေတာ္ဝင္တရား႐ုံးျပဇာတ္႐ုံဇာတ္စင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္အတူ အသက္ဝင္ေအာင္ဖမ္းယူထားေသာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၀ ေမလ ၃၁ ရက္ (တနဂၤေႏြ ေန႔) အထိၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
 • Royal Opera House: #OurHouseToYourHouse -  ေအာ္ပရာဇာတ္ႏွင့္ဘဲေလးအက တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီ ပရိသတ္မ်ားအေနႏွင့္ အခ်ိန္ေနရာမေ႐ြး အခမဲ့ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
 • Royal Shakespeare Company - ရက္ေပါင္း ၃၀ အစမ္းအေနအထားျဖင့္ Marquee တီဗြီမွ အႏုပညာႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ On-demand ထုတ္လႊတ္မႈ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ RSC ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကိုထုတ္လႊင့္ပါသည္။
 • Sadler's Wells Theatre: Digital Stage -  ေဖ်ာ္ေျဖရန္ႏွင့္ အကမွတဆင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ အြန္လိုင္းအကေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ဒီဂ်စ္တယ္အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
 • Shakespeare's Globe -  ေဖ်ာ္ေျဖမႈေျခာက္ခု ထုတ္လႊင့္မႈကို YouTube မွတစ္ဆင့္ တစ္ခုလွ်င္တစ္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ပတ္တစ္ခါအလွည့္က်ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
 • Stopgap Dance Company: Artificial Things - Sophie Fiennes ႐ိုက္ကူးထားေသာ Stopgap Dance Company: Artificial Things ၏ တင္ဆက္မႈအျပည့္အစုံကို YouTube တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
 • Streetwise Opera: The Passion - Penny Woolcock ႐ိုက္ကူးထားေသာ Streetwise Opera ႏွင့္ The Sixteen ႏွင့္အတူ Bach ၏အထင္ကရျဖစ္ေသာ ေတးဂီတျဖင့္သ႐ုပ္ေဖာ္ထားေသာ ဇာတ္လမ္း St Matthew Passion ၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ပုံစံျဖစ္ပါသည္။ ေတးဂီတပါေသာ ေနာက္ဆုံးအပိုဒ္ကို Sir James MacMillan မွ ဖန္တီးထားၿပီး စာသားမ်ားကို မန္ခ်က္စတာၿမိဳ႕ရွိ Streetwise Opera ၏အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားမွ ဖန္တီးထားပါသည္။ 
 • Tricky Hat: HOME STAYING IN - စေကာ့တလန္ျပဇာတ္႐ုံကုမၸဏီ Tricky Hat မွ စေကာ့တလန္ႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ အသက္ ၅၀ အထက္ရွိသူမ်ားအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးကုမၸဏီ The Flames ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဖန္တီးထားေသာ႐ုပ္ရွင္အတိုတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ဂီတ

 • British Council: Selector Radio - အပတ္စဥ္အေကာင္းဆုံးေသာ ယူေကဂီတကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ၎တို႔ကိုကမာၻအႏွံ႔မွ်ေဝလ်က္ရွိပါသည္။ Jazz, grime, indie (သို႔မဟုတ္) electronica ဂီတတို႔ကို အပတ္စဥ္ သီခ်င္းစာရင္းအေနႏွင့္ စုစည္းၿပီး ယူေကဂီတက႑တြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာအႏုပညာရွင္မ်ား၊ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
 • London Symphony Orchestra: Always Playing - တစ္ပတ္ႏွစ္ႀကိမ္တင္ဆက္ေသာ အစအဆုံးပါဝင္သည့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ အိမ္တြင္နားေထာင္ရန္ သီခ်င္းစာရင္းမ်ား၊ လူငယ္ဂီတပရိသတ္မ်ားအား အလုပ္မ်ားေနေစရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာေသာအစီအစဥ္မ်ားကို အြန္လိုင္းမွတဆင့္ LSO တြင္ ၾကည့္ရႈလိုက္ပါ။

ျပတိုက္မ်ားႏွင့္ ျပခန္းမ်ား

 • British Council: Museum without Walls - ဤျပပြဲကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီစုေဆာင္းမႈမွ စီစဥ္ၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတူရကီမွတင္ဆက္ပါသည္။  
 • Design Museum: Digital Design Calendar - ဒီဇိုင္းေလာကကို သင့္အိမ္သို႔ယူေဆာင္လာသည့္ အြန္လိုင္းအေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ေသာစီးရီးျဖစ္ပါသည္။
 • Tate Britain: Aubrey Beardsley -  ျပတိုက္မႉးတစ္ေယာက္၏ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ကို ၾကည့္ရႈၿပီး မတ္လ ၄ ရက္မွေမလ ၂၅ ရက္အထိ Aubrey Beardsley ျပပြဲကို တစ္ခန္းခ်င္းစီစူးစမ္းေလ့လာလိုက္ပါ။  
 • Tate Modern: Andy Warhol -  ျပတိုက္မႉးတစ္ေယာက္၏ခရီးစဥ္ကိုၾကည့္ရႈၿပီး ၂၀၂၀ မတ္လ ၁၂ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္အထိ "Andy Warhol" ျပပြဲကို အခန္းတစ္ခန္းခ်င္းစီ ေလ့လာလိုက္ပါ။
 • Armchair Gallery app - သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကိုေထာက္ပံ့သူမ်ားအား ဘဝကို ေျပာင္းလဲေစေသာ အႏုပညာ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ‌ခံစားႏိုင္ရန္ City Arts မွစီစဥ္သည့္ iPad ႏွင့္ Android တက္ဘလက္မ်ားအတြက္ အခမဲ့အက္ပလီေကးရွင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ရွိေနပါ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းမ်ားကို ရယူပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း သတင္းမ်ားရယူႏိုင္ပါသည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သင္ယူျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုအားေကာင္းၿပီးႀကီးမားေသာအသိုင္းအဝိုင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔တည္ေဆာက္လိုပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးအတူခ်ိတ္ဆက္‌ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါသည္။

မျှဝေပါ