LearnEnglish Grammar

ဘယ္ အခ်ိန္၊ဘယ္ေနရာပဲျဖစ္ျဖစ္ သင္၏ အဂၤလိပ္စာတုိးတက္ေစရန္ လုိအပ္ေသာသဒၵါကို ေလ့က်င့္လိုက္ပါ။

ဤအဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႕ၿပီး သံုးစြဲရန္လြယ္ကူေသာ app ပရိုဂရမ္ႏွင့္အတူ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုတုိ႕ကို ေလ့လာ၍ သင္၏ အဂၤလိပ္သဒၵါစြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ပါ။ စတင္ေလ့လာသူမ်ားအဆင့္မွ အဆင့္ျမင့္ေလ့လာသူမ်ားအဆင့္အထိ အဆင့္လိုက္ သင္ခန္းစာစုမ်ား ထားရွိထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အျမင့္မားဆံုးတိုးတက္မႈရရွိႏုိင္ရန္ သင္လုိအပ္ ေသာ တိက်သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

Learn English Grammar ကို download ရယူလို္က္ပါက သင္သည္ 

  • သင္၏ အဂၤလိပ္စာ အေျပာ အဆုိႏွင့္အေရးအသားတိက်မႈတုိးတက္လာမည္။ 
  • က်ယ္ျပန္႕လွစြာေသာ ေလ့က်င့္ခန္းပံုစံမ်ိဳးစံုႏွင့္အတူ သင္သည္ ဆက္လက္ေလ့လာရန္ စိတ္အားတက္ၾကြေနမည္။ 
  • အဆင့္တစ္ခုၿပီးဆံုးတုိင္း စစ္ေသာ ပံုမွန္စာေမးပြဲ မ်ားႏွင့္ သင္၏တုိးတက္မႈ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည္။

ဤ app ပရိုဂရမ္သည္ တကယ့္ကို ေကာင္းမြန္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စာသဒၵါကို ပိုမုိေလ့လာႏိုင္သလို မိ္မိ၏သဒၵါစြမ္းရည္ကိုလည္း တိုးတက္ေစပါသည္။ ”

External links

မွ်ေဝပါ