တန်းတူညီမှု၊ မတူကွဲပြားမှုနှင့် ထည့်သွင်းပါဝင်မှုဆီသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ချဉ်းကပ်ပုံ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗြိတိသျှကောင်စီတွင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် ကျယ်ပြန့်စွာပါဝင်ကိုယ်စားပြုသော သင်ကြားရေးနှင့် လေ့လာသင်ယူရေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူကွဲပြားမှုကို လက်ခံပေးရန်၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုဝါဒနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပုံစံအားလုံးကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားရန်နှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ နှလုံးသားဗဟိုတွင် တန်းတူညီမှုကို ထားရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် စုပေါင်းပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ကို အားပေးပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ လေ့လာသင်ယူသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထိတွေ့ချိတ်ဆက်မှုရှိသူတိုင်းအား – ၎င်းတို့၏ အသက်အရွယ်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ လိင်အမျိုးအစား၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ လူမျိုး၊ မျိုးနွယ်စု၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲ ၎င်းတို့၏ အလားအလာရှိသော စွမ်းရည်များရရှိအောင်မြင်ရေးအခွင့်အလမ်းကို ပေးလိုပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားရေးအဖွဲ့များ၏ မတူကွဲပြားမှု

ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ဗြိတိသျှကောင်စီသင်ကြားရေးစင်တာများတွင် မတူကွဲပြားသော သင်ကြားရေးအဖွဲ့ရှိရေးအတွက် အလေးပေးလုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာ/မများတွင် မတူညီသော နောက်ကြောင်းရာဇဝင်များ၊ ပင်ကိုလက္ခဏာရပ်များ၊ နိုင်ငံသားများ၊ မျိုးနွယ်စုများနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာများ ရှိကြပါသည်။ ဗြိတိသျှကောင်စီ ဆရာ/မများတွင် ထူးချွန်ထက်မြက်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအဆင့်အတန်းတစ်ရပ် ရှိကြပြီး ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လေ့လာသင်ယူသူများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ကြားမှု၏ အမြင့်မားဆုံးစံနှုန်းများဆောင်ကျဉ်းပေးရေးဆိုသည့် ဘုံရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို တူညီစွာပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ လေ့လာသင်ယူသူများအတွက် မတူကွဲပြားမှု၊ ထည့်သွင်းပါဝင်မှုနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ လေ့လာသင်ယူသူများတွင် ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော မတူကွဲပြားမှုလိုအပ်ချက်အမျိုးအစားများ ရှိကြပါသည်။ မတူကွဲပြားမှုနှင့်အတူ ထိထိရောက်ရောက် အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် ဗြိတိသျှကောင်စီ၏အလုပ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၊ ၎င်းသည် လေ့လာသင်ယူသူအားလုံး၏ မတူကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များအပေါ် အပြုသဘောဆောင်၍ တုံ့ပြန်ခြင်းဟု ဆိုလိုပါသည်။ လေ့လာသင်ယူသူအားလုံးသည် တစ်ဦးချင်းအောင်မြင်ပေါက်မြောက်မှုကို အမြင့်ဆုံးအထိဖြစ်စေနိုင်သည့် အရည်အသွေးမြင့်မားသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံတစ်ခုနှင့် ထိုက်တန်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။

တန်းတူညီမှု၊ မတူကွဲပြားမှုနှင့် ထည့်သွင်းပါဝင်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိကဝတ်

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရပြီး လက်ခံကြိုဆိုတတ်သော လေ့လာသင်ယူရေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတွင် လူသားများကိုအတူတကွရှိစေရန်၊ နိုင်ငံတကာဆက်သွယ်မှုများနှင့် အလဲအလှယ်များဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ အကြံဉာဏ်များကို မျှဝေရန် ထူးထူးခြားခြားတာဝန်ယူထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သည် ကွဲပြားခြားနားသည့် ယဉ်ကျေးမှုအသီးသီးနှင့်အတူ အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး ရေရှည်တည်တံ့ကာ လေးစားမှုရှိသော ဆက်ဆံရေးများတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်သူတိုင်းအတွက် မည်သည့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနှင့် လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုဝါဒကိုမဆို မြဲမြံစွာ အတူတကွဆန့်ကျင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် တန်းတူညီမှု၊ မတူကွဲပြားမှုနှင့် ထည့်သွင်းပါဝင်မှုကို ခိုင်မာစွာ နှစ်မြှုပ်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကို ဆန့်ကျင်ဆောင်ရွက်ပြီး အားလုံးအတွက် တရားမျှတသော အပြုအမှုကို အလေးထားလုပ်ဆောင်ပါသည်။

 
မျှဝေပါ