၂၀၂၀ ေႏြရာသီအဂၤလိပ္စာသင္တန္းမွာေတာ့ စာဖတ္ျခင္းအေလ့အထကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္းအေလ့အထသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာအသုံးျပဳျခင္းအတြက္လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား (ေဝါဟာရ၊ စာလုံးေပါင္း၊ သဒၵါ၊ အေရးအသား အစရွိသည္) တို႔ကိုတိုးခ်ဲ႕ျမႇင့္တင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရက္တိုသင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားဟာ နာမည္ႀကီးၿဗိတိသွ်စာေရးဆရာ/မတစ္ဦးရဲ႕ ဘဝႏွင့္ စာေပမ်ားကို ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Primary ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ Roald Dahl ရဲ႕ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာပုံျပင္မ်ားႏွင့္ကဗ်ာမ်ားပါဝင္တဲ့ James and the Giant Peach ႏွင့္ The Fantastic Mr Fox အစရွိတဲ့ဇာတ္လမ္းမ်ားကိုေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Upper Primary ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ J.R.R. Tokien ရဲ႕ ဒဏၰာရီဇာတ္လမ္းေတြျဖစ္တဲ့ The Hobbit ႏွင့္ The Lord of the Rings တို႔ကိုေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

‌Secondary ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားဆိုလွ်င္ လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖိုဇာတ္လမ္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Conan Doyle ရဲ႕ Sherlock Holmes အေၾကာင္းေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတို႔ဟာဒီဇာတ္လမ္းေတြ‌ေပၚအေျခခံထားတဲ့ သင္ခန္းစာႏွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေတြ႕ႀကဳံရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာစကားအရည္အခ်င္းမ်ားသာမက မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအရည္အခ်င္းမ်ားပါတိုးတက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

Course information

 • အသက္အပိုင္းအျခားမ်ား

  Primary, Upper Primary, Secondary

 • သင္တန္းၾကာခ်ိန္

  ၾကားရက္ - ၈ ရက္ (တစ္ေန႔ ၃ နာရီ)

  စေန၊တနဂၤေႏြ - ၆ ရက္ (တစ္ေန႔ ၄ နာရီ)

 • သင္တန္းကာလ

  တနလၤာ - ေသာၾကာ အတန္း - ၁ ဧၿပီလ ၂ဝ၂ဝ မွ ၁၀ ဧၿပီလ ၂ဝ၂ဝ အထိ

  စေန-တနဂၤေႏြ အတန္း - ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၈၊ ၂၉ မတ္လ၊ ၄၊ ၅ ဧၿပီလ ၂ဝ၂ဝ

 • သင္တန္းေၾကး

  ပ႐ိုမိုးရွင္း - ၂၉၅၀၀၀ က်ပ္ (ပထမဆုံး အပ္ႏွံသူ အေယာက္ ၃၅၀ သာ)

  ပုံမွန္ - ၃၅၀၀၀၀ က်ပ္

တျခားသိရွိလိုသည္မ်ားရွိပါက ဒီေနရာတြင္ form ျဖည့္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ Sales and Customer Management အဖြဲ႔မွ မၾကာမီ ျပန္ဆက္သြယ္ပါမည္။ Facebook messenger မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။