လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း အၾကံေပးမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

အိပြင့္ရွီဇံ

လူမူအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးမွန္းေသခ်ာမသိဘဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမဲ့ ဒီသင္တန္းအျပီးမွာ သင္ယူခဲ့သမွ် သင္ခန္းစာ တစ္ခုစီတိုင္းကို သင္ယူျပီးတိုင္း ကိုယ့္လုပ္ငန္းမွာ ခ်က္ခ်င္းသံုးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမင္သာတာကေတာ့ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ လူမူအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး စြန္႕ဦးတီထြင္ရွင္ ပထမဆုကို ရရွိခဲ့ျပိး ဒီလို လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးပံုစံအျဖစ္ ရပ္တည္ရျခင္းအတြက္လည္း ဂုဏ္ယူျပီး ဒီပရုိဂရမ္ကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္္။

မင္းဟန္ထြန္း

ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို အခ်ိန္တိုအတြင္းအၾကံေပးမ်ားျဖစ္လာေစရန္ သင္တန္းအစျပဳကတည္းက အေတြ႕အၾကဳံရွိေသာ သင္တန္းဆရာႏွင့္ အၾကံေပးမ်ားက လမ္းညြန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဤသင္တန္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို အၾကံေပးမ်ားျဖစ္လာေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားအျပင္ အၾကံေပးတစ္ဦး၏ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝေစရန္ က်စ္လစ္သပ္ရပ္ျပီး စနစ္က်ေသာသင္တန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ထိုအရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကိုေပါင္းစပ္ကာ Social Enterprise မ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႕၏အရည္အခ်င္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းခြင့္ရသည့္အျပင္ ရပ္ရြာအတြင္းမွ Social Enterprise မ်ားအမွန္တကယ္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရသည့္အတြက္ ဤသင္တန္းကို အလြန္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟာ သူတို႕အတြက္ အက်ိဳးရွိသြားတာကို ျမင္ေတြ႕ရတာ အလြန္အားရေက်နပ္ဖြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ Social Enterprise မ်ားဟာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာအမ်ားစုကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ ေရရွည္နည္းလမ္းျဖစ္တယ္လို႕ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ၎တို႕ကိုေထာက္ပံ့ေနေသာအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ရသည့္အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူပါတယ္။

ဟန္နီျမင့္ေသာင္း

Social Enterprise Consultancy သင္တန္းဟာ စာေတြ႕အျပင္ အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတူလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ သင့္တင့္မွ်တေသာ သင္တန္းျဖစ္သည္။ အၾကံေပးမ်ားအေနျဖင့္ ကြၽန္မတို႕ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ social enterprise ေတြရဲ့ အခက္အခဲမ်ားကို တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳကာ ေျဖရွင္းေပးရပါတယ္။ ဒီလိုလက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျပီးေလ့လာရတာဟာလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းဟာ ကြၽန္မရဲ့စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ားကို လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမြန္ဖို႕အတြက္အသုံးျပဳခြင့္ရသည့္အျပင္ ပညာရွင္တဦးအေနျဖင့္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အေရးကို ဖန္တီးေပးခဲ့ပါသည္။ British Council ႏွင့္အတူ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ တဖက္တလမ္းမွ ကူညီေထာက္ပံ့ခြင့္ရတဲ့ အတြက္အလြန္ဝမ္းသာမိပါတယ္။

ေနာ္သက္သက္ထြန္း

ပုဂၢလိကက႑မွာဘဲ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားခဲ့တဲ့ သူတေယာက္အေနနဲ႕ Social Enterprise Consultancy Program မွာ သင္ယူေလ့လာခြင့္ရတဲ့အခါ ေတြ႕ၾကံဳသိျမင္ရတာေတြ အမ်ားၾကီးရွိခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားဟာ က႑တစ္ခုအေနနဲ႕ပါ၀င္လို႕ရတယ္ဆိုတာ သိျမင္လာရပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈအက်ိဳးရလာဒ္မ်ား ရရန္အတြက္လည္း လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိလာရပါတယ္။ စီးပြားေရးကို သမာသမတ္က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တတ္ဖို႕နဲ႕ အခ်ိဳ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကို သိျမင္တတ္လာေစတဲ့   အသိဥာဏ္မ်က္စိပြင့္လင္းေစတဲ့ သင္တန္း တစ္ခုပါပဲ။ အခုဆိုရင္ Social Enterprise ေတြကို လူမႈစီးပြားလုပ္ငန္းေတြလုပ္ရင္ ေရွာင္ၾကဥ္နိုင္ဖို႕ ျပန္လည္အၾကံေပး တတ္လာပါတယ္။ လူသားေတြရဲ႕အက်ိဳးနဲ႕ကမာၻေျမရဲ႕က်န္းမာလွပေရးကိုလည္း ပိုမိုသိျမင္ျပီး ျပန္လည္ေ၀မွ် တတ္လာပါတယ္။ British Council ရဲ႕ Social Enterprise Program က ကၽြန္မကို ဖံြ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ တြန္းအားေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 

လွဝင္းေမဦး

သင္လုပ္ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လူမႈအက်ိဳးျပဳခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဤသင္တန္းဟာ သင့္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဤသင္တန္းဟာ သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို  ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရာက္ရွိေစမွာျဖစ္လို႕ပါ။  ဒါတင္မကပါဘူး။ ထိုလူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ သီအိုရီမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပါ ျဖည့္တင္းေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

သူႂကြယ္ခန္႔စိုး

Social Enterprise Consultancy Training က ကၽြန္ေနာ္ရဲ႕ လူေတြကို ကူညီခ်င္ေသာ အိမ္မက္ေတြကို လက္ေတြ႕ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္...ပရဟိတ ဆို တဲ့စိတ္ရွိရံုနဲ႔ မရပါဘူး...အလႉေငြပံုမွန္လိုအပ္ပါတယ္...လႉတာနဲ႔မၿပီးဘဲ လူမႈဘဝေတြမွာတကယ္လိုအပ္ေနေသာ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ရည္ရွည္ပံ့ပိုးေနဖို႔ က SE ဆိုတဲ့ concept က အေျဖတစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိခဲ့ရပါတယ္... Social Enterprise Consultancy Training မွ မိမိနဲ႔စိတ္တူ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ မိတ္ေဆြမ်ား ရရွိသလို ျမန္မာလႈမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ တကယ္လိုအပ္ေနေသာ အခန္းက႑မ်ား အတြက္ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ လုပ္ကိုင္ေပးလိုေသာ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နဲ႔ပါ ေတြ႔ဆံုေလ႔လာႏိုင္ေသာ အခြင္႔အေရး မ်ား နဲ႔ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေတြ႔ၾကံဳလာႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပညာရပ္မ်ားပါ ေလ႔လာမွတ္သားခဲ႔ရပါတယ္… ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေျဖရွင္းဖို႔လိုေနတဲ့ လူမႈစီးပြားေရး ျပႆ နာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ က social enterprise ေတြ အမ်ားႀကီး တိုးတက္မ်ားျပားလာဖို႔ ကိုယ္စြမ္းညဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္

နန္းေအးျမဟန္ထြန္း

Social Enterprise Consultancy သင္တန္းဟာ ကြၽန္မရဲ့ လက္ရွိအရည္အခ်င္းမ်ားကို အသုံးျပဳကာ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရသည့္အျပင္ သင္တန္းမ်ား၊ လက္ေတြ႕အၾကံေပးပေရာဂ်က္မ်ားမွတဆင့္ အရည္အေသြးသစ္မ်ားကို ရရွိေစခဲ့ပါတယ္။ ဤသင္တန္းဟာ သင္ခန္းစာေျမာက္ျမားစြာကို အလ်င္အျမန္သင္ယူရေသာ သင္တန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လဲ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးးႏွင့္ ပညာရွင္ဆိုင္ရာအရည္အေသြးမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါတယ္။ မတူကြဲျပားေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ အတန္းေဖာ္အၾကံေပးမ်ား၊ အၾကံေပးဆရာမ်ားႏွင့္  အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Social Enterprise မ်ားအား လက္ေတြ႕ေလ့လာေတြ႕ၾကဳံရျခင္းအျပင္ Social Enterprise မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳရျခင္းဟာ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။

စိုးျမာ

British Council’s Skills for Entrepreneurs သင္တန္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ social enterprise လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ ဖန္တီးထားေသာ သင္တန္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကဳံမ်ားမွသင္ယူရျခင္း၊ ေလးစားဖြယ္ အၾကံေပးဆရာမ်ား၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး၊ ၿပီးျပည့္စုံေသာ သင္ၾကားမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေလ့လာသင္ယူရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဤသင္တန္းတက္ေရာက္ရျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိပါသည္။ ကြၽန္မအတြက္ အက်ိဳးရွိဆုံးကေတာ့ သင္တန္းသားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား မွတဆင့္ ကြၽန္မတို႕ရဲ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စီးပြားေရးကြန္ရက္မ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မ်ိဳးခင္

British Council မွဖြင့္လွစ္ေသာ Social Enterprise Consultancy သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရျခင္းမွ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေလ့လာသင္ယူခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဤသင္တန္းဟာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သီအိုရီႏွင့္ လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္မႈမ်ား ပါဝင္ပါတယ္။ထို႕အျပင္ လက္ရွိ Social Enterprise မ်ားကို သြားေရာက္ခြင့္ရျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕အေတြ႕အၾကဳံမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။

Social Enterprise Consultancy သင္တန္းတက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ဟာ ပိုမိုထိေရာက္စြာလုပ္ျပီး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္မည္သည့္ အေတြ႕အၾကဳံ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသည္ျဖစ္ေစ Social Enterprise Consultanty သင္တန္းအားတက္ေရာက္ရန္အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

ဝါဝါမင္း

Social Enterprise မ်ားဟာ ၎တို႕ရဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအျပင္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေစျခင္း လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဖြံ႕ျဖိဳးေစျခင္းစေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအားလည္း အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ Social Enterprise Consultancy အဖြဲ႕တြင္ပါဝင္ကာ ကြၽန္မရဲ့ အသိပညာႏွင့္အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ social enterprise မ်ား တိုးတက္မႈအတြက္ မွ်ေဝခြင့္ရတဲ့အတြက္ အလြန္ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ထို႕အျပင္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွလည္း တန္ဖိုးရွိေသာ ဗဟုတုတမ်ားရရွိသည့္အျပင္ အေတြ႕အၾကဳံရွိေသာ အၾကံေပးမ်ား၊ ကူညီ႐ိုင္းပင္းေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ အလြန္ဝမ္းသာမိပါတယ္။

မ်ိဳးသန္းထြန္း

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (Social Enterprise) ဆိုတာ  စီးပြားေရး model တစ္ခု အေျခံခံၿပီး လူမႈေရးရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္ဆိုတာသိလိုက္ရေတာ့  အရင္ကတည္းက လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို စိတ္ဝင္စားတဲ့အတြက္  ဒီ SE consultancy program ကို ပါဝင္ခဲ့တာပါ။ မၾကာေသးခင္ကလဲ ယူေကက ေအာင္ျမင္ေနေသာ SE အခ်ိဳ႕ကို သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ/ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြအေပၚ အထူးသျဖင့္  လူငယ္ထုအေပၚ သူတို႔ရဲ႕အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ၾကံဳ႕ေတြ႕ေလ့လာလိုက္ရေတာ့ စိတ္ဝင္စားမႈ ပိုအားေကာင္းလာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခု ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲအသစ္တစ္ခုကို စတင္ေနခ်ိန္မွာ SE ေတြက နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အေထာက္အကူေပးႏိုင္မယ္လို႔လဲပိုယံုၾကည္လာတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕လက္ရွိနဲ႔ေနာက္ေပၚထြက္လာမယ့္ SE ေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အကူအညီ  အၾကံဥာဏ္ေတြေပးႏိုင္ေအာင္ ပိုႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ အျခားစိတ္ဝင္စားသူမ်ားကိုလည္း ဒီ consultancy program ကိုပါဝင္ၿပီး ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ဝိုင္းဝန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုပါတယ္။

သဥၨာေမာင္

ယခုလို လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး လုပ္ငန္း(Social Enterprise) အၾကံေပးအစီအစဥ္မွာ ပါ၀င္ခြင့္ရတာ ကြ်န္မအတြက္ ၾကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သီအိုရီသာမကဘဲ လက္ေတြ႕က်က်နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္းခံခဲ့ရတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရပ္ရြာထဲက  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အား လက္ေတြ႕အၾကံေပးလုပ္ငန္းမ်ားေပးႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔ဗဟုသုတနယ္ပယ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ခြင့္ရျခင္း၊ နယ္ပယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အၾကံေပးမ်ားနဲ႕ ထိေတြ႕ဆက္စပ္ခြင့္ (Network) ရျခင္း စသည္ျဖင့္ေပါ့။  ဒါေၾကာင့္ ယခုလို ေကာင္းမြန္တဲ့ SE အၾကံေပးအစီအစဥ္မ်ိဳးကို ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းအားျဖင့္  ပိုမိုမ်ားျပားေသာ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုကူညီႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေငြဇမႈန္

Social Enterprise Consultancy သင္တန္းတြင္ ထူးခြၽန္ေသာသင္ျပမႈ၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း (case studies) ႏွင့္ လက္ေတြ႕ ေလ့လာသင္ၾကားမႈမ်ားကို အေလးေပးေသာ သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ားမွ social enterprises မ်ားအေၾကာင္းအေသးစိတ္ ဗဟုသုသမ်ားစြာ ရရွိျပီး အၾကံဉာဏ္အသစ္မ်ားေပၚထြန္းကာ အလြန္အားရတက္ႂကြဖြယ္ေကာင္းေသာသင္တန္းျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕အၾကံေပးကြင္းဆင္းမႈမ်ားမွာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ အလြန္ပင္အသုံးဝင္ပါတယ္။ ဤသင္တန္းမွ မည္သည့္ ေနာက္ခံအေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ ဗဟုသုတရွိသူမဆို အက်ိဳးမ်ားစြာရရွိမယ္လို႕ ယုံၾကည္ပါတယ္။

(The Backyard Co., Ltd. ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ စြန္႕စားသြားလာမႈ (အထူးသျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း) ခရီးစဥ္မ်ားကိုစီစဥ္ေပးပါသည္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရည္ရွည္တည္တံ့၍ တာဝန္သိေသာ ခရီးသြားလာမႈဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ျဖစ္သည္။)

ေဝယံစိုး

လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး လုပ္ငန္း(Social Enterprise) အၾကံေပးအစီအစဥ္ကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ စီစဥ္ပံ့ပိုးျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအတြက္ လြန္စြာပင္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိေစပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕လည္း ေ၀းလံေသာရပ္ရြာမ်ားမွ လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတမ်ား ပြင့္လင္းလာေရးအတြက္ ကူညီျခင္းကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ SE Consultancy အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိတဲ့အတြက္မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ 

ခိုင္ခိုင္ဝင္းသိန္း

လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အၾကံေပး တစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္ဟာ လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ နည္းစနစ္ေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ အကူအညီေပးဖို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ကူညီဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးစီမံကိန္း ေရးဆြဲႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ (SWOT Analysis) မ်ားကို သင္ၾကားေလ့က်င္ေပးျခင္း၊ မားကက္တင္းနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ အေျခခံ သေဘာတရားေတြကို သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခခံ သေဘာတရားေတြကို လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ေလ့က်င္ေပးျခင္း စတာေတြကို သင္ၾကားေပးတဲ့အျပင္ သင္တန္းကာလအတြင္းမွာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို လက္ေတြ႕အၾကံေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ အတြက္ စာေတြ႕နဲ႕ လက္ေတြ႕ ေပါင္းကူးေပးတဲ့ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕ Social Enterprise Consultant Programme မွာ အေရြးခ်ယ္ခံရၿပီၤး ပါ၀င္မိတာက္ို အျမဲ ဂုဏ္ယူေနမိပါတယ္။

မျှဝေပါ