ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားအေၾကာင္း မိဘမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားက ဘာေျပာၾကပါသလဲ

“ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕သင္တန္းေတြက ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ကေလးေတြကို အဂၤလိပ္စာ ပိုမိုကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ လာဖို႔နဲ႔ ယုံၾကည္မႈျပည့္ဝလာေစဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။”

ေဒၚရီရီဝင္း (မိဘ)

“အရည္အခ်င္းျပည့္မီတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ အဆင့္ဆင့္တိုးတက္မႈရွိတဲ့ သင္ၾကားေရးပုံစံေၾကာင့္ ကြၽန္မကေလးရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ တိုးတက္လာပါတယ္။”

ေဒၚစုျမတ္ေဝ (မိဘ)

“ႏိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းသြားတက္ခ်င္တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕အိမ္မက္ျဖစ္လာဖို႔ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕သင္တန္း ေတြက ကူညီေပးပါတယ္။”

ဟယ္ရီထြန္းေနေဇာ္ (ေက်ာင္းသား)

“စာအုပ္ေတြနဲ႔တင္ သင္ယူရတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တက္တက္ႂကြႂကြ သင္ယူေလ့လာမႈပုံစံ ပိုဆန္ပါတယ္”

Secondary Plus ေက်ာင္းသား၊ ျမန္မာ

“ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ားစုကို အုပ္စုလိုက္လုပ္ၾကရပါတယ္။ ၂၁ ရာစုရဲ႕ မရွိမျဖစ္ျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္ေတြ တိုးတက္လာေအာင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕သင္တန္းေတြက ကူညီေပးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အတန္းထဲမွာ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕အျမင္ေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ျပဖို႔ စိုးရိမ္ေနတာမ်ိဳးလည္း မရွိေတာ့ဘူး။”

သန္႔မႉးတည္ (ေက်ာင္းသား)

အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားအေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ဘာေျပာၾကပါသလဲ

“မင္းဟာ သင္တန္းသားမဟုတ္ဘဲ မိသားစုဝင္တစ္ဦးလိုမ်ိဳး၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမိသားစုရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလိုခံစားရမယ္။”

မင္းခန္႔ေက်ာ္ (ေက်ာင္းသား)

“ကြၽန္မအမ်ိဳးသားဟာ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူ႔မွာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပႏွစ္ခုစလုံးက အလုပ္အပ္ႏွံသူေတြရွိပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာသင္ရတဲ့ ကြၽန္မရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႔ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားက ကြၽန္မအတြက္ မသိမျဖစ္ သိဖို႔လိုအပ္တာပါ။ ကြၽန္မသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ကြၽန္မကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေတြကို တက္ဖို႔ အႀကံျပဳေပးခဲ့တယ္။ ကြၽန္မ ဒီမွာသင္ေနတာ အခ်ိန္အေတာ္ေလးၾကာသြားပါၿပီ။ ကြၽန္မရဲ႕အဂၤလိပ္စာ တိုးတက္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အတန္းေတြတက္ရတာလည္း တကယ္ေပ်ာ္ပါတယ္။ သင္ၾကားနည္းစနစ္ေတြကိုလည္း ႏွစ္သက္ၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွာ ဆက္လက္ပညာသင္ဖို႔ ဆႏၵရွိပါတယ္။”

ခင္မာေထြး (ေက်ာင္းသူ)

“ကြၽန္မအေနနဲ႔ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိၿပီး တစ္ေန႔မွာ အဂၤလိပ္စာဆရာမျဖစ္ခ်င္တဲ့ ကြၽန္မရဲ႕အိမ္မက္ျဖစ္လာ ဖို႔အတြက္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕သင္တန္းေတြက အကူအညီျဖစ္မယ္လို႔ ကြၽန္မယုံၾကည္ပါတယ္။”

ရတနာဝင္း @ Naomi (ေက်ာင္းသူ) 

“ကြၽန္မရဲ႕တိုးတက္မႈေတြကိုၾကည့္ၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္ပါတယ္၊ အဂၤလိပ္လို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ ေျပာတတ္ခ်င္တဲ့ ကြၽန္မရဲ႕အိမ္မက္ျဖစ္လာဖို႔ ကူညီေပးတဲ့အတြက္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။”

 ဖူးအိေဝေဝစိုး @ Pi (ေက်ာင္းသူ) 

“ကေနဒါမွာ တက္ဖို႔ရည္႐ြယ္ထားတဲ့ေက်ာင္းရဲ႕ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရဖို႔အတြက္ IELTS ရမွတ္ျမင့္ျမင့္ရဖို႔ ျပင္ဆင္ရာမွာ IELTS Coach ကကူညီေပးပါတယ္။”

နန္းဝင့္ယုမြန္ (ေက်ာင္းသူ)

မျှဝေပါ