ျမန္မာႏိုင္ငံမွ British Council IELTS ပညာေတာ္သင္ဆုကို ဆြတ္ခူးခဲ့ၿပီး Singapore ၌ ဆက္လက္ ပညာသင္ႏိုင္ရန္ ပညာသင္ဆု အျဖစ္ စတာလင္ေပါင္ ၂၅၀၀ ရရွိခဲ့ေသာ ေစာမယ္လ္ဗင္ကိုေလး အား ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ဂုဏ္ျပဳပါသည္။

အေရွ႕အာရွမွ ၈၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ ထိပ္ဆံုး ေက်ာင္းသားသံုးဦးသည္ ႏိုင္ငံျခား၌ ဆက္လက္ပညာသင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ပညာသင္ဆုအျဖစ္ စတာလင္ေပါင္ ၂၅,၀၀၀ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ Sooyoun Kum, ထိုင္းႏိုင္ငံမွ Wongsathorn Jiraphanvanich ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မသႏၱာေအာင္တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ IELTS ၌ စြမ္းေဆာင္ခ်က္၊ ပညာသင္ယူရန္ျပင္းျပေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းတြက္ အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္မည့္ အလားအလာတို႔ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ပညာသင္ဆုရေက်ာင္းသားမ်ား၏ ရင္တြင္းစကား

ေစာမယ္လ္ဗင္ကိုေလး (ျမန္မာ) Kaplan Higher Education Singapore

"ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ နည္းပညာတိုးတက္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားေရးအလားအလာတို႔သည္ အနာဂတ္၏ ပန္းခ်ီကားကို ခ်ယ္မႈန္းေပးေသာ အဓိကက်သည့္ အေရာင္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပန္းခ်ီကားရဲ႕ တက္ၾကြတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အားမာန္လိုပါတယ္။ အဲဒီအားမာန္ကေတာ့ ပညာေရးပါပဲ။"

မသႏၱာေအာင္ (ျမန္မာ) Charite' – Universitatsmedizin Berlin

"ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရးကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့ က႑မွာ ပါ၀င္ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႕ ဤပညာသင္ဆုအတြက္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီလိုပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ ပညာသင္ဆုရဲ႕ေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္ တက္ေရာက္မည့္ႏိုင္ငံတကာက်န္းမာေရးဘဲြ႕လြန္သင္တန္းကရရွိလာမဲ့ လိုအပ္တဲ့ ဗဟုသုတ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳေတြက မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ ယံုၾကည္ထားလို႔ပါပဲ။ ဒီပညာသင္ဆုေတြဟာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္လည္း အားေပးမႈအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိေနဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။"

Sooyum Kim (ကိုရီးယား) Durham University, UK

"ကြၽန္မရဲ႕ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာရွိတဲ့ ျပတိုက္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းတဲ့ဌာနေတြၾကား ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ရာတြင္ ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္မ မ်က္စိမ်ားကို IELTS က ဖြင့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ IELTS အားျဖင့္ ကြၽန္မ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈကို တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းပိုမိုနားလည္ႏိုင္လာေအာင္၊ ပိုၿပီးသေဘာထားႀကီးလာေအာင္ ကူညီရာတြင္ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။"

Wongsathorn Jiraphanvanich(Thailand) University of Cambridge

"Cambridge တကၠသိုလ္မွာ အဆင့္ျမင့္ပညာေတြကို ဆက္လက္ဆည္းပူးႏိုင္ဖို႔အခြင့္အလမ္းေတြကို IELTS က ကၽြန္ေတာ့္ကိုေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ဖို႔မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ျမတ္ႏိုးေမြ႕ေလ်ာ္တဲ့အရာေတြကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ႏိုင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ IELTS ရလဒ္ေတြက လူတစ္ဦးရဲ႕ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူ႕ရဲ႕ စိတ္အျမင္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ျပင္းျပတဲ့ စိတ္အားထက္သန္မႈတို႔ကို ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။ ၄င္းသည္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ပထမတန္းစားတကၠသိုလ္ေတြကို ေက်ာင္းသားမ်ား ၀င္ခြင့္ရႏိုင္ေစမဲ့ နာမည္ေကာင္းရေသာ အရည္အခ်င္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။"