စာ‌ေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ Covid-19 ဆိုင္ရာ ‌ေနာက္ဆုံးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားၾကည့္ရန္  ဤေနရာကိုႏွိပ္ပါ။

 

IELTS စာေမးပြဲမွာ ကမာၻ႔လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး ဘာသာစကား စာေမးပြဲျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ IELTS စာေမးပြဲကို အြန္လိုင္း ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊အေျဖလႊာစာ႐ြက္ ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ျဖစ္ေစ ေျဖဆိုၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညာသင္ၾကားရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ရန္ေသာ္လည္ေကာင္း အသုံးျပဳၾကပါသည္။

Orange document icon representing reasons for taking IELTS in Myanmmar

အဘယ္ေၾကာင့္ IELTS ေျဖဆုိရပါသနည္း။

သင့္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ဖို႔ IELTS က အေရးပါ ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝန္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ေရးအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ အေထာက္အထားျပရန္ IELTS ကို လက္ခံၾကပါသည္။

Purple location icon showing IELTS test centres around the world

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ IELTS စာေမးပြဲရက္မ်ား၊ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားႏွင့္ စာေျဖဌာနမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊မႏၲေလး ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တို႔ တြင္ သင့္တင့္သည့္ ေဈးႏႈန္းျဖင့္စာေမးပြဲက်င္းပေပးပါသည္။ IELTS ေျဖဆိုမည့္ ရက္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ယေန႔ပင္ စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ။

IELTS

IELTS စာေမးပြဲအတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဘီနာမ်ား၊ နည္းျပမ်ား - ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ဖို႔သာလိုပါသည္။

IELTS စာေမးပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ရန္ အခမဲ့ သင္ေထာက္ကူေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ကို IELTS Ready Premium Platform တြင္အစုံအလင္ရွိပါသည္။ IELTS စာေမးပြဲအတြက္ ယေန႔ပဲ စတင္ျပင္ဆင္လိုက္ပါ။

Purple certificates/results icon.

IELTS စာေမးပြဲရလဒ္ - မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ IELTS အမွတ္ကို ရႏိုင္ေၾကာင္း

IELTS အမွတ္ကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ သင့္အမွတ္က မည္သုိ႔ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေၾကာင္း စူးစမ္းပါ။

Smiling man in Myanmar taking IELTS One Skill Retake.

IELTS One Skill Retake- UKVI ကွန်ပျူတာစာမေးပွဲ အတွက်လည်း ဖြေဆိုနိုင်ပါပြီ

IELTS One Skill Retake သည္ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ေျဖသူမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲတစ္ခုလုံးကို အစအဆုံး ျပန္ေျဖေနစရာမလိုပဲ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး (Skill) တစ္ခုကိုျပန္လည္ေျဖဆိုႏိုင္မည့္ စာေမးပြဲအ

Green transfer and cancellation icon.

Academic ႏွင့္ General Training အတြက္ IELTS : ရက္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း မူဝါဒ

သင္စာေမးပြဲေျဖဆုိမႈ ပယ္ဖ်က္လုိလွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္)ေျဖဆုိမည့္ေန႔ ေျပာင္းလုိလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္မ်ားကုိ စူးစမ္းပါ။

မျှဝေပါ