မည္သည့္စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိသင့္ေၾကာင္း မေသမခ်ာျဖစ္ေနပါသလား။ မိမိတုိ႔ကူညီႏုိင္ပါသည္။

သင္ေျဖဆုိႏုိင္သည့္ IELTS စာေမးပြဲ မ်ိဳးစုံရွိပါသည္။ IELTSမွ  သင့္အား ကမၻာတစ္ခြင္ သြားလာရန္၊ အျမဲတမ္းလုိခ်င္ေနခဲ့သည့္ အလုပ္ရရန္၊ သင့္အဂၤလိပ္စာ တုိးတက္မႈ ရွိေၾကာင္း သက္ေသထူရန္ အကူအညီေပးႏုိင္ပါသည္။ မည္သည့္စာေမးပြဲကုိ ေရြးခ်ယ္မည္ ဆုိျခင္းမွာ မည္သည့္အလုပ္လုပ္လုိသည့္အေပၚ မူတည္ပါသည္။ 

စာေမးပြဲအတြက္ စာရင္းမေပးမီ သင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိသင့္ေၾကာင္း စစ္ေဆးျဖစ္ေအာင္ စစ္ေဆးပါ။

သင့္လုိအပ္ခ်က္အတြက္ မွန္ကန္သည့္ စာေမးပြဲကုိ ေတြ႔ေအာင္ ရွာေဖြပါ။

IELTS General Training စာေမးပြဲ ေျဖဆုိပါ။

အဂၤလိပ္စကားေျပာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ(သုိ႔မဟုတ္) သင့္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာသည့္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရန္ IELTS General Training စာေမးပြဲကုိ ေျဖဆုိပါ။

ယူေကမွာ ပညာေလ့လာလိုပါသလား (သို႔မဟုတ္) အလုပ္ လုပ္ကိုင္လိုပါသလား?

ယူကေဗီဇာနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတွက် သီးသန့်IELTS စာမေးပွဲ ရှိပါသည်။ ယူကေတွင် အလုပ်လုပ်၊ ပညာသင်၊ နေထိုင်ခြင်းများအတွက် ဤစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လိုအပ်ပါသည်။