အဂၤလိပ္စကားကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆုိတတ္သူတစ္ဦးဆီမွာ အဂၤလိပ္ ေဝါဟာရ စကားလံုးေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတအမ်ားၾကီး ၾကြယ္ဝဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သဒၵါဆုိတဲ့အရာကို ေကြ႕ပတ္ေရွာင္ခ်င္ရင္ ေရွာင္လုိ႔ရေပမဲ့ ဘာသာစကားကုိ တည္ေဆာက္ရင္သံုးတဲ့ ေဝါဟာရ စကားလုံးေတြကိုေတာ့ ေရွာင္ကြင္းလို႔ မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕ဆန္ဆန္ပဲ ေတြးေတာလုပ္ေဆာင္ ၾကည့္ၾကရေအာင္။ အဂၤလိပ္စာ အဘိဓာန္တစ္အုပ္ကို တစ္ေန႔တည္းနဲ႔ အလြတ္ရေအာင္ က်က္ပစ္လုိက္မယ္ ဆုိတာမ်ိဳးဟာ မျဖစ္နုိင္ဘူးေလ။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ တစ္ေန႔ကို မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ပဲ သင္အခ်ိန္ေပးရံုေလာက္နဲ႔ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ကြၽမ္းက်င္သူအဆင့္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္နုိင္မယ့္ အၾကံျပဳခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မွ်ေဝလုိက္ပါတယ္။

ဆယ္မိနစ္ မွ မိနစ္ နွစ္ဆယ္ ေလာက္ အာရံုစိုက္ေလ့လာပါ။ 

ေန႔စဥ္ ျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ခ်မွတ္ျပီး အဲ့ဒီအတုိင္း ပံုမွန္လုပ္ပါ။ ပထမအစပို္င္းမွာ ေန႔စဥ္ စကားလံုးအသစ္ တစ္လံုးနဲ႔ စတင္ျပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္းစီ တစ္ေန႔ကုိ စကားလံုးနွစ္လုံးမွ ငါးလံုးအထိ တုိးသြားပါ။ ဘာသာစကားေလ့လာဖို႔ အခ်ိန္အမ်ားဆံုး ဘယ္ေလာက္ေပးနုိင္သလဲဆုိတာ မိမိကို္ယ္ကိုေမးျမန္းပါ။ တစ္ေန႔ကို မိနစ္ ၂၀ ေပးနုိင္ရင္ ငါ့ရဲ့ရည္မွန္းခ်က္ ပစ္မွတ္ကို ေရာက္မလား။ အေရးၾကီးတာကေတာ့ အဂၤလိပ္စာကို ေန႔စဥ္မျပတ္ ေလ့လာမႈျပဳတဲ့ အေလ့အထျဖစ္သြားေအာင္လုပ္ဖုိ႔ပါဘဲ။ သတိျပဳဖို႔ကေတာ့ တစ္ေန႔ကို ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ပံုမွန္ေန႔စဥ္လုပ္တာဟာ တစ္ပတ္ေလာက္မွ နာရီဝက္ေလာက္ လုပ္ျဖစ္တာမ်ိဳးထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ရလာဒ္ကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးတယ္ဆုိတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဝါဟာရ မွတ္ဖု႔ိ မွတ္စုစာအုပ္ေဆာင္ထားပါ။

မိမိေလ့လာမွတ္သားထားသမွ်ကို တစ္ေနရာတည္းမွာထားပါ။ ေဝါဟာရ မွတ္စုစာအုပ္လို႔ ဆုိလုိက္လုိ႔ မွတ္စုစာအုပ္သက္သက္ကိုဘဲ ဆုိလုိတာမဟုတ္ပါဘူး။ သင္က သင့္စမတ္ဖုန္းထဲက အက္ပလိီေကးရွင္း တစ္ခုခုကိုသံုးျပီး မွတ္ခ်င္သားခ်င္တယ္ဆုိလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးၾကီးတာက သင္ ရွာေဖြေလ့လာ မွတ္သားထားသမွ်ကို မွတ္တမ္းျပဳစုထားဖု႔ိ စံနစ္တစ္ခုကို ေဖၚေဆာင္ထားဖုိ႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ နွစ္ပတ္တစ္ခါေလာက္ အနည္းဆံုး ကိုယ္မွတ္ထားတာေတြကို ျပန္လည္ဖတ္ရႈျပီး ျပန္လွန္ေလ့က်င့္လုိ႔  အဆင္ေျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

စကားလံုးတစ္လံုးတည္း သီျခား မမွတ္ပါနွင့္။

ေဝါဟာရကို ေလ့လာတဲ့အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့အေျခအေနေတြမွာ သင္ေလ့လာထားတဲ့ စကားလံုးေတြကို အသံုးျပဳေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ စကားလံုးေတြကို ေလ့လာပ်ိိဳးေထာင္တဲ့အခါ အဲ့ဒီစကားလံုးေတြနဲ႔ အတူတြဲဖက္သံုးရတဲ့ preposition ဝိဘတ္စကားလံုးေတြကိုပါ တြဲမွတ္ပါ။

ဥပမာ- “get away with” နဲ႔ “get away from” တို႔ဟာ ကြဲျပားျခားနားၾကပါတယ္။ ပထမဟာကေတာ့ အျပစ္တစ္ခုခုကို က်ဳးလြန္ခဲ့ျပီး အျပစ္တင္ခံရျခင္း၊ ျပစ္ဒါဏ္က်ခံရျခင္း မရွိဘဲလြတ္ေျမာက္သည္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရျပီး (He thinks he can get away with cheating.) ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ ေရွာင္သြားသည္၊ လြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္သည္ လို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ (I want to get away from our house.)

မိမိကုိယ္ပို္င္ ဥပမာသံုးေလးခုခန္႔ေရးပါ။

သံုးရင္ သံုး၊ မသံုးရင္ ရႈံး ဆုိတဲ့ အဂၤလိပ္အဆုိရွိပါတယ္။ ေရးခ်လိုက္ရံုနဲ႔ကို လုံေလာက္ပါတယ္။ စကားလံုးေတြနဲ႔ ယဥ္ပါးဖို႔ဆုိရင္ မ်ားမ်ားခ်ေရး ေလ့က်င့္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေလ့လာထားျပီးသား စကားလံုးအသစ္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းျပန္အသံုးခ်ပါ။ 

အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတစ္ခုခုမွာ တက္ေရာက္ေနတယ္ဆုိရင္လည္း မိမိေရးထားတဲ့အေၾကာင္းေတြ မွန္မမွန္ ဆရာ့ဆီမွာ ျပျပီး စစ္ခုိင္းလုိ႔ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာကို ပိုျပီးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ ထပ္မံေလ့လာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စရာေတြကို သူတုိ႔ဆီကေန အၾကံဥာဏ္ ထပ္ေတာင္းယူလို႔လည္း ရပါတယ္။

External links

မျှဝေပါ