English for Education College Trainers (EfECT)

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ စတင္သည့္ ပညာေရးေကာလိပ္ဆရာမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ (EfECT) စီမံကိန္းသည္ ယခုဆိုလွ်င္ ဒုတိယႏွစ္အတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆရာျဖစ္သင္တန္းဆရာမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စာသင္ခန္းနည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ၄င္းတို႔၏ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ယူေက၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ႏွင့္ ယူေက ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဌာန (FCDO) တို႔မွ ပူးေပါင္းကူညီပံ့ပိုးကာ (၂) ႏွစ္ၾကာမည့္ ဆရာျဖစ္ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းအား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၎စီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၄ ေက်ာင္းတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မိခင္ဘာသာအျဖစ္ အသုံးျပဳသူ သင္တန္းနည္းျပ (၅၀) ဦးကို တာ၀န္ခ်ထားပါသည္။ ဤေလ့က်င့္ေရး စီမံကိန္းအေနျဖင့္ ျမန္မာဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစႏိုင္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အဆင့္တိုင္းႏွင့္ နီးကပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

စီမံကိန္းအား ေျမာက္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ျမစ္ႀကီးနားမွေန၍ ေတာင္ပိုင္းရွိ ထိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္နီးေသာ ထား၀ယ္အထိ၊ တဖန္အေနာက္ပိုင္းရွိ ေျမာင္းျမမွ အေရွ႕ပိုင္းရွိ တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္ႏွင့္နီးေသာ လား႐ိႈးအထိ၊ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ႏွင့္ VSO တို႕ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းလက္တြဲၾကသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈပံုစံအတိုင္း ဤစီမံကိန္းအတြက္ သင္တန္းနည္းျပ ဦးေရ တစ္၀က္အား Voluntary Services Overseas (VSO) မွ ကူညီပံ့ပိုးထားပါသည္။

စီမံကိန္း ညႊန္ၾကားေရးမႉး Ian Clifford မွ စီမံကိန္းအေၾကာင္းေျပာရာတြင္ "ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူၿပီး ႀကီးမားတဲ့ တာ၀န္ျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားရတဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ဤစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈရဲ႕အစသာျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္" ဟု ေျပာသြားပါသည္။

မျှဝေပါ