©

Mat Wright

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အေပ်ာ္သေဘာျဖစ္ေစ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ပဲျဖစ္ေစ သင္ေလ့လာေသာအခါ ကမၻာတစ္ဝွမ္း မိခင္ဘာသာစကားအျပင္ အဂၤလိပ္စကားေျပာၾကေသာ လူဦးေရ သန္း-၇၅၀ ထဲ သင္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သြားပါမည္။

ေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္၊ တကၠသုိလ္မ်ားမွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့လွ်င္ သင့္ယူေက ပညာေရးတြင္ အဂၤလိပ္စာသည္ အေရးႀကီးၿပီး - အဓိကအစိတ္အပုိင္း တစ္ခုပင္ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။

ယူေကမွာ ဘာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာသင့္ပါသလဲ? 

ယူေကမွာ အဂၤလိပ္စာသင္ယူေသာအခါ အဂၤလိပ္စကား၏ ဗဟုိခ်က္မ အဂၤလိ္ပ္စကား၏ ဇာတိခ်က္ေၾကြေဒသမွာ ေလ့လာေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေျမာင္လွေသာ သင္တန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ သင္တန္းတစ္ခုေတာ့ရွိမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

အဂၤလိပ္စကားကုိ တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခန္း ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ေျပာေသာေနရာမွာ သင္ပညာသင္ယူရ ျခင္းေၾကာင့္လည္း ပုိမုိေကာင္းမြန္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္အားလပ္ခ်ိန္ ယူေကထဲလည္ပတ္ေသာအခါ ေဒသခံအဂၤလိပ္စကားေျပာသူမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံေနမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈအတြက္ ေလ့က်င့္ရန္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစုံရွိေသာ ယူေကမွာ မည္မွ် ေဖာ္ေရြေၾကာင္း စူးစမ္းေဖြရွာလုိက္ပါ။

ယူေကသည္ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး ေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္၊ တကၠသုိလ္မ်ား၊ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ ဘာသာစကားဌာနမ်ား ေတြ႔ရမည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယူေကတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ယူေသာအခါ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးဌာနမ်ားမွာ ေနာက္တစ္ဆင့္ ဆက္လက္ေလ့လာရန္ စိတ္အားထက္သန္ေကာင္း ထက္သန္လာပါလိမ့္မည္။

မည္သည့္အဂၤလိ္ပ္ဘာသာသင္တန္းကုိ သင္လုိအပ္ပါသလဲ

အေထြေထြအဂၤလိပ္စာ၊ IELTS/TOEFL သင္တန္း၊ ကမ္းဘရစ္ခ်္အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ တကၠသုိလ္အႀကိဳ ၀င္ခြင့္သင္တန္း၊ သီးသန္႔ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္သင္ေသာ အဂၤလိပ္စာ၊ အပန္းေျဖခရီးသုံးအဂၤလိပ္စာ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား အေထြေထြအျပားျပား ရွိပါသည္။

သင္တန္းကာလမွာ သင္ယူလုိေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ တတ္ေျမာက္လုိေသာ အဆင့္ေပၚ မူတည္ၿပီး ရက္အနည္းငယ္မွ သီတင္းပတ္၊ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး စသည္ျဖင့္  ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။ မည္သည့္သင္တန္းအမ်ိဳးအစား မည္သည့္အဆင့္ကုိပင္ ေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ အဓိကအားျဖင့္ သင္ၾကားမႈ ဟန္ပန္က လက္ေတြ႔႔က်ေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပထမဦးဆုံး စစ္ေဆးရမည္မွာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားအားၾကည့္ေသာအခါ လက္မွတ္ရ အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ၾကားေရးဌာနက သင္တန္းဖြင့္ထားျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ျဖစ္ပါသည္။

External links

မျှဝေပါ