သင့္ကေလး အိမ္တြင္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား - ၁

အဂၤလိပ္စာကုိ အိမ္မွာေနရင္း ေလ့လာလုိ႔ရတယ္ဆုိတာ သင္သိပါသလား။ 

ဟုတ္ပါတယ္။ သင့္အဂၤလိ္ပ္စာက သိပ္အေကာင္းၾကီး မဟုတ္ရင္ေတာင္ ျဖစ္နုိင္ပါေသးတယ္။ သဒၵါကိုေတာ့ ေနာက္ပို္င္းမွ ေက်ာင္းမွာ သင္ယူေပါ့။ မိဘေတြအေနနဲ႔ ပထမဆံုးနဲ႔ အေရးၾကီးဆံုး လုပ္ေပးရမွာကေတာ့  မိမိတု႔ိရဲ့ ကေလးကုိ ဘာသာစကားနဲ႔ ထိေတြ႕မႈမ်ားမ်ားရွိေအာင္ လုပ္ေပးျပီး သူတို႔ကို စိတ္အားထက္သန္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအၾကံျပဳခ်က္ေတြကေတာ့ သင့္ကေလးကို အဂၤလိပ္စကား ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းၾကီး ေျပာတတ္ေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ စိတ္ရွည္ရွည္ထားေပးလုိက္ပါ။ သူတုိ႔အခ်ိန္က်လာရင္ တျဖည္းျဖည္း ေျပာတတ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ပံုမွန္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ သတ္မွတ္ထားပါ။ 

ကေလးေတြဆိုတာ အက်င့္အတုိင္း လုပ္တတ္တဲ့ သူေတြပါ။ သူတု႔ိဘာလုပ္ရမယ္ဆုိတာ ၾကိဳသိထားရင္ သူတို႔္လုပ္ရတဲ့  အလုပ္အေပၚ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ျပီး ယံုၾကည္မႈလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အရာေတြကို ေန႔စဥ္ပံုမွန္ အခ်ိန္ေတြမွာလုပ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ဆြဲေပးပါ။ ေက်ာင္းျပီးလုိ႔ ျပန္လာရင္ အဂၤလိပ္စာဂိမ္းကစားတာမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ညအိပ္ရာမဝင္ခင္ အဂၤလိ္ပ္ပံုုျပင္စာအုပ္ဖတ္တာမ်ိဳး ပံုမွန္လုပ္ေပးပါ။ ထပ္္ခါထပ္ခါျပန္လုပ္ဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ ကုိယ္ပိုင္စကားကုိ အားထုတ္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳနုိင္ခင္မွာ စကားလံုးေတြ၊ စကားေျပာပံုစံေတြကို အၾကိမ္မ်ားစြာ ၾကားထားဖုိ႔ အရင္လုိအပ္ပါတယ္။

သင့္ကေလးရဲ့ စိတ္ဝင္စားမႈကို ေန႔စဥ္ထိန္းထားနုိ္င္ဖို႔အတြက္ အၾကာၾကီးလုပ္ရျပီး ပံုမွန္မဟုတ္တာေတြကို လုပ္ခုိင္းတာထက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူျပီး မၾကာခဏလုပ္ရတဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ရင္ ပုိေကာင္းပါတယ္။ ငယ္လြန္းတဲ့ခေလးေတြအတြက္ကေတာ့ ၁၅ မိနစ္စာေလာက္ဆုိ္ရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။ ကေလးအရြယ္ေရာက္လာျပီး သူတုိ႔ရဲ့ အာရံုစိုက္မႈ ပိုမ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ေလ့က်င့္ခန္းအခ်ိန္ကုိလည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္းစီ တုိးသြားပါ။

၂။ အျပန္အလွန္ လုပ္ရတာမ်ိဳးျဖစ္ပါေစ။ 

ကေလးေတးကဗ်ာ၊ အလကၤၤာေတြနဲ႔ ကေလးစာအုပ္ေတြဟာ အသက္ၾကီးသြားတဲ့အထိိ စိတ္ထဲမွာ စြဲမွတ္ျပီး ပါသြားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အဲ့ဒါေတြဟာ ဖတ္ရင္းနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြပါ တြဲလုပ္ရတဲ့ဟာေတြမို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတးကဗ်ာေတြဟာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားဟန္ပန္နဲ႔ စကားလုံးေတြကုိ ေပါင္းစပ္ျပီး သီခ်င္းေတြကို အသက္သြင္းကာ သရုပ္ေဆာင္ရျပီး၊ ကေလးစာအုပ္ေတြဟာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ပံုလွလွေလးေတြ၊ ေတာက္ပတဲ့ ေရာင္စံုခ်ယ္သမႈေတြနဲ႔ အသက္ဝင္လွပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိမ်ိဳးလုိက္ျပီး အျပန္အလွန္လႈပ္ရွားမႈလုပ္ရတဲ့ အရာမ်ိဳးေတြကို ကေလးေတြရဲ့ အၾကားစြမ္းရည္၊ စာဖတ္စြမ္းရည္ကို ဖြံ႕ျဖိဳးေစတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေလ့က်င့္ခန္းေတြမွာ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳဖုိ႔ အားစုိက္ပါ။ သတိျပဳရန္မွာ - ကေလးေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနျပီဆုိရင္ သဘာဝအတို္င္း အလြယ္တကူ သင္ယူ တတ္ေျမာက္သြားၾကတယ္ ဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

External links

မျှဝေပါ