သင့္ကေလး အိမ္တြင္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား - ၂

အဂၤလိပ္စာကုိ အိမ္မွာေနရင္း ေလ့လာလုိ႔ရတယ္ဆုိတာ သင္သိပါသလား။ 

ဟုတ္ပါတယ္။ သင့္အဂၤလိ္ပ္စာက သိပ္အေကာင္းၾကီး မဟုတ္ရင္ေတာင္ ျဖစ္နုိင္ပါေသးတယ္။ သဒၵါကိုေတာ့ ေနာက္ပို္င္းမွ ေက်ာင္းမွာ သင္ယူေပါ့။ မိဘေတြအေနနဲ႔ ပထမဆံုးနဲ႔ အေရးၾကီးဆံုး လုပ္ေပးရမွာကေတာ့  မိမိတု႔ိရဲ့ ကေလးကုိ ဘာသာစကားနဲ႔ ထိေတြ႕မႈမ်ားမ်ားရွိေအာင္ လုပ္ေပးျပီး သူတို႔ကို စိတ္အားထက္သန္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအၾကံျပဳခ်က္ေတြကေတာ့ သင့္ကေလးကို အဂၤလိပ္စကား ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းၾကီး ေျပာတတ္ေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ စိတ္ရွည္ရွည္ထားေပးလုိက္ပါ။ သူတုိ႔အခ်ိန္က်လာရင္ တျဖည္းျဖည္း ေျပာတတ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ သဒၵါကို ေနာက္ပို္င္းမွာ သင္ေပးပါ။

ကိုယ့္ကေလးေတြကို သဒၵါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ အတိအက်လုိက္သင္ေပးေနစရာ မလုိပါဘူး။ ေပ်ာ္စရာလႈပ္ရွားမႈေတြကို အတူတူလုပ္ရင္း သင့္ကေလးက မၾကာခဏေျပာစကားေတြကုိ ၾကားရင္း၊ သဒၵါတည္ေဆာက္ပံုေတြကိုပါ မသိမသာတတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ အဲ့ဒါက သင့္ကေလး ၾကီးျပင္းလာတဲ့အခါ အဂၤလိပ္စကားကို သဘာဝက်က်နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္သံုးတတ္ဖုိ႔ ကူညီပါလိမ့္မယ္။

၄။ ေန႔စဥ္သံုးစကားေျပာ အေျခအေနေတြကို အသံုးျပဳပါ။

အဂၤလိပ္စာကုိ အိမ္မွာဘဲ သင္ေပးရတာရဲ့ အေကာင္းဆံုးအေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ ေန႔စဥ္အိမ္မွာ ေျပာဆုိသံုးနႈန္းတဲ့ စကားေျပာအေျခအေနေတြကို အသံုးျပဳနုိင္ျပီး အိမ္တြင္းရွိ တစ္ကယ့္အရာဝတၳဳမ်ားကို အသံုးခ်ကာ ဘာသာစကားကို သဘာဝက်က်နဲ႔ တစ္ကယ့္လက္ေတြ႕ဆန္တဲ့ အေျခအေနမွာ အသံုးခ်နိုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေတြကို အဝတ္အစား လဲေပးရင္း၊ ဝတ္ေပးရင္းနဲ႔ (ဒါမွမဟုတ္အဝတ္ေလွ်ာ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ရင္း) လုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ (ဥပမာ - “Let’s put on your blue socks.” အျပာေရာင္ေျခအိပ္ေလး ဝတ္လိုက္ရေအာင္၊ “It’ Dad’s T-shirt.” ဒါေဖေဖ့တီရွပ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့။) ကေလးေတြရဲ့ အိပ္ခန္းကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရင္းနဲ႔လည္း ကေလးေတြအတြက္ အရုပ္ေတြ၊ ပရိေဘာဂေတြနဲ႔ ဆုိင္တဲ့စကားလံုးေတြကို ေလ့က်င့္ေပးနုိင္ပါတယ္။ (ဥပမာ- “Let’s put your teddy bear on the bed.” သား/သမီးရဲ့ ဝက္ဝံရုပ္ေလးကို အိပ္ယာမွာတင္ထားရေအာင္။ “Can you see your blue car? ကားအျပာေလးကို ေတြ႕လား။) စူပါးမားကက္ကိုသြားတဲ့အခါမ်ိဳးမွာလည္း ေဈးဝယ္စာရင္းထဲက ပစၥည္းအမည္ေတြကို ကေလးကိုဖတ္ျပီး လုိက္ရွာခို္င္းတာမ်ိဳး လုပ္ခိုင္းလို႔ရပါတယ္။

မိဘတစ္ဦးအေနနဲ႔ သင့္ကေလးကို အားေပးမႈေတြ၊ ခ်ီးမြမ္းမႈေတြ အေျမာက္အမ်ားလုပ္ေပးရမယ့္ တာဝန္ရွိပါတယ္။ လုပ္သမွ်သင္ခန္းစာ၊ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကိုလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးဖုိ႔ မေမ့ပါနဲ႔။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သင့္ဆီက ဘာသာစကားအတြက္ အားတက္သေရာ စိတ္ပါဝင္စားမႈကို သင့္ကေလးက အတုယူျပီး အတတ္သင္မွာမုိ႔လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

External links

မျှဝေပါ