သင့္ကေလး အဂၤလိပ္စကားေျပာေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးပါ - အပိုင္း ၂

ကေလးေတြကို အဂၤလိပ္စာသင္ေပးရတာဟာ မိဘမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားကုိ မၾကာခဏ သံုးတတ္တဲ့အေလ့အထျဖစ္လာေအာင္ သူတု႔ိကုိ ဘယ္လိုလႈံ႕ေဆာ္ေပးမလဲ။ 

သင့္ရင္ေသြးကုိ အဂၤလိပ္စကားေျပာေအာင္ လံႈႈ႕ေဆာ္မႈျပဳနုိ္င္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၾကံျပဳလုိပါတယ္။

၄။ အဓိပၸါယ္ျပည့္စံုတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးပါ။

ကေလးေတြဟာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ကူးေတြကို သံုးျပီး role-playing ေခၚတဲ့ ယံုတမ္းကစားနည္းမ်ိဳးကစားရတာ နွစ္သက္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ကို ဥပမာ အရုပ္ဆုိင္မွာ၊ ဘတ္စကားေပၚမွာ၊ စားေသာက္ဆုိင္မွာ စသျဖင့္ စိတ္ကူးယဥ္ အေျခအေနမ်ိဳးေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ အၾကံျပဳေပးပါ။ ျပီးေတာ့ မိမိ က်ရာဇာတ္ေကာင္ကို (ဥပမာ ေဈးဝယ္သူနဲ႔ ဆုိင္ရွင္) တစ္လွည့္စီ သရုပ္ေဆာင္ကစားေစျပီး ဘာသာစကားအသံုးအနႈန္းေတြကို လုိအပ္သလုိ သင္ေပးပါ။ ဒီလုိကစားတဲ့အခါ သူတို႔ကကုိယ့္ရဲ့ မိရုိးဖလာစကားနဲ႔ ေျပာရင္ အဂၤလိ္ပ္လိုဆို ဘယ္လိုမ်ိဳး ေျပာရမလဲဆိုတာကုိ သင္ျပျပီး ေျပာဆုိခုိင္းပါ။ ဒီလိုနဲ႔ သင့္ကေလးက တေျဖးေျဖး စကားေျပာရာမွာ သူ႔ကိုယ္ပုိင္စကားေလးေတြကို ဖန္တီးေျပာဆိုတတ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီလုိယံုတမ္းအေျခအေန ဟန္ေဆာင္ကစားနည္းေတြဟာ ကေလးေတြကို အဂၤလိပ္လို လွ်ပ္တစ္ျပက္ ထုတ္ေျပာဖို႔ တြန္းအားကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါဟာ သူတုိ႔ကို အလားတူ အေျခအေနမ်ိဳးမွာလည္း အဂၤလိပ္စကားကို သံုးခ်င္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးတာျဖစ္လုိ႔ ဘာသာစကားကုိ ေျပာဆုိရာမွာ သူတို႔ရဲ့ ယံုၾကည္မႈကို ပိုမို တိုးပြားေစပါတယ္။ သူတို႔ကစားဖုိ႔ အေျခအေနေတြ ဖန္တီးေပးတဲ့အခါလည္း တစ္ကယ့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ (ဥပမာ - စားေသာက္ဆုိင္ကစားနည္းမွာ တစ္ကယ့္ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ေတြ၊ ဇြန္းခက္ရင္းေတြ စသည္) ကုိ အသံုးျပဳေစျပီး ကစားပြဲထဲမွာ သူတုိ႔ရဲ့ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို တုိးပြားေစတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

သတိျပဳရန္မွာ - သင္ဟာ သင့္စရုိက္ role ကို ဘယ္ေလာက္စိတ္ပါ လက္ပါလုပ္သလဲ၊ သင့္ကေလးက အဲ့ဒီေလာက္ စိ္တ္ထက္သန္မႈကို ျဖစ္ေပၚမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

၅။သင့္ကေလးက အျခားသူေတြနဲ႔ အဂၤလိပ္လုိ ေျပာဆုိဖို႔  နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေပးပါ။ 

အဂၤလိပ္လုိ ေျပာဆုိဆက္ဆံဖို႔ စစ္မွန္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိေနရင္ စိတ္ထက္သန္မႈအဆင့္ ျမင့္ျမင့္မားမားကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ျဖစ္နုိင္ရင္  အဂၤလိပ္လုိေျပာဆုိဆက္ဆံေရးမွာ သင့္ကေလးကို စိ္တ္ဓါတ္တက္ၾကြေအာင္ ဖန္တီးေပးတဲ့ သင္တန္းမ်ိဳးေတြမွာ အပ္သင့္ပါတယ္။ သင့္ကေလးကို အျခားရြယ္တူကေလးေတြနဲ႔ အတူတူ အဂၤလိပ္စာသင္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး ေနရာတစ္ခုကေတာ့ စာသင္ခန္းဆုိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကေလးက ေက်ာင္းတက္ရင္းကေန ဘာသာစကားကို ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ရရွိသြားျပီဆိုရင္ အိမ္မွာလည္းဘဲ သံုးနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

External links

မျှဝေပါ