သင့္ကေလး အဂၤလိပ္စကားေျပာေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးပါ - အပိုင္း ၁

ကေလးေတြကို အဂၤလိပ္စာသင္ေပးရတာဟာ မိဘမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားကုိ မၾကာခဏ သံုးတတ္တဲ့အေလ့အထျဖစ္လာေအာင္ သူတု႔ိကုိ ဘယ္လိုလႈံ႕ေဆာ္ေပးမလဲ။

သင့္ရင္ေသြးကုိ အဂၤလိပ္စကားေျပာေအာင္ လံႈႈ႕ေဆာ္မႈျပဳနုိ္င္တဲ့ အခ်က္ (၅) ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၾကံျပဳလုိပါတယ္။

 

၁။ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ရွိေပးပါ။ 

အဂၤလိပ္စာကုိ ေလ့လာသင္ယူတယ္ဆုိတာ မိဘေတြဆီကေန စတင္ပါတယ္။ သင့္ကေလးက သင္အဂၤလိပ္လုိ စာဖတ္ေနတာ၊ အဂၤလိပ္ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ေနတာ၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာေနတာ စတာေတြကို ေတြ႕ျမင္ေနရရင္ သူတို႔လည္း သင့္လုိ လုိက္လုပ္ခ်င္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚမွာပါ။ ဒါေၾကာင္ ့ကေလးေတြကုိ သူတုိ႔ဘာသာ ေလ့လာသင္ၾကားမႈကို လုပ္ေစတာထက္ သူတုိ႔ရဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးမွာ သင္ကုိယ္တုိ္င္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ ပတ္သက္ေပးေစလုိပါတယ္။ သင့္ကေလးကို မ်ားမ်ား ခ်ိီးမြမ္းေပးတာ၊ အားေပးမႈနဲ႔ ပံ့ပုိးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးတာဟာ သူတို႔ရဲ့ မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္မႈနွင့္ စိ္တ္ပါဝင္စားမႈကို တုိးပြားေစပါတယ္။ 

၂။ သင္ယူေလ့လာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးပါ။ 

မိမိရင္ေသြးေတြရဲ့ အေၾကာင္းကို မိဘမ်ားကသာ အသိဆံုးပါ။ မိမိရဲ့ကေလးအတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးကို ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္နွင့္ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးေပးဖုိ႔အတြက္  သူတို႔ရဲ့ စရုိက္လကၡဏာ၊ စိတ္ပါဝင္စားမႈတို႔နွင့္ ကိုက္ညီမယ့္ သင္ခန္းစာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမွာ သင္ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေပးပါ။ ဖ်တ္လတ္သြက္လက္တဲ့ ကေလးေတြဟာ လႈပ္ရွားခံုေပါက္ရတဲ့ ကစားနည္းေတြကို ကစားခ်င္မွာ ျဖစ္သလုိ၊ ေအးေဆးစြာေနတတ္တဲ့ ကေလးေတြဟာ word game လုိ စကားလံုး ကစားနည္းေတြ၊ card game လုိ ကဒ္ျပားနဲ႔ ကစားနည္းေတြကို နွစ္ခ်ိဳက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္လို႕ သင့္ကေလးက အားကစား ဝါသနာပါတယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ေတြက အားကစားနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ပံုျပင္ေတြ ေဝါဟာရ စကားလံုးေလ့လာတဲ့ ကစားနည္းေတြကို နွစ္သက္ၾကပါလိမ့္မယ္။ သင့္ကေလးအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔အတြက္ သူတို႔ေတြဘယ္လို ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးေတြ လုပ္ရတာၾကိဳက္သလဲဆုိတာ ေမးျမန္းပါ။

၃။ သင့္ကေလးရဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားကို သံုးသပ္ပါ။

သင့္ကေလးကုိ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ ေလ့က်င့္ဖုိ႔ တိုက္တြန္းမႈျပဳဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်ိန္ကုိေရြးခ်ယ္ျပီးမွ ျပဳလုပ္ပါ။ သူူတို႔ေတြ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ စိတ္လက္မၾကည္မလင္ျဖစ္ေနတ့ဲအခ်ိန္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာ အဂၤလိ္ပ္စာလုပ္ဖုိ႔ မတုိက္တြန္းပါနဲ႔။ သူတို႔ရဲ့စိတ္ေနစိတ္ထားကို သိေအာင္လုပ္ဖို႔ ဥပမာ သူတုိ႔ေတြ နုိ္းနုိ္းၾကားၾကားနဲ႔ သင္ယူလုိစိတ္ ရွိရဲ့လားစသည္တုိ႔ကို သိေအာင္လုပ္ဖုိ႔အေရးၾကီးပါတယ္။ အကယ္လို႔ ေလ့က်င့္ခန္းသင္ခန္းစာ လုပ္ေနတုန္း သင့္ကေလးက စိ္တ္မပါသလုိ ျဖစ္ေနရင္ သူ႔ကို အတင္း ဆက္လက္မလုပ္ခို္င္းေတာ့ဘဲ ေနာက္မွ စိ္တ္ပါတဲ့အခါ လုပ္ေစတာက ပုိေကာင္းပါတယ္။

External links

မျှဝေပါ