©

Matt Wright

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာၾကည့္တုိက္အား ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ေနရာတိုင္းမွ အသံုးျပုနုိင္ပါသည္။ အသင္းဝင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ မွီျငမ္းစာအုပ္စာတမ္းကိုအလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈႏိုင္ျပီး အြန္လုိင္းမွ သင္ယူစရာ အရင္းအျမစ္မ်ား အပါအဝင္ ebook မ်ား၊ အသံဖုိင္ပါဝင္ေသာစာအုပ္ (audiobook) မ်ား၊ ထူးခြၽန္ဆုရရွိထားေသာ ရုပ္ရွင္မ်ား၊ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္မ်ားကို ေန႕တိုင္းအခ်ိန္တိုင္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်မကေသးဘဲ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာၾကည့္တုိက္ အသင္းဝင္မ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ မဂၢဇင္းမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ ရုပ္ျပကာတြန္းမ်ား နွင့္ ဝတၳဳမ်ားစြာကိုပါ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာၾကည့္တိုက္ အသင္းဝင္မ်ားသည္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သင္ယူျခင္းနွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ဆိုင္ရာ မွီျငမ္းစရာမ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးျပဳနုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Road to IELTS

Road to IELTS သည္ ၿဗိတိသ်ွေကာင္စီ၏ IELTS စာေမးပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အြန္လိုုင္း ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္တန္းတြင္ စဥ္းစားေတြးေခါ္မွုမ်ားျပုလုပ္နုိင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္၊ အၾကံျပုခ်က္မ်ားနွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား ပါဝင္ေသာ ဗီဒီယို ၁၃ ခု၊ အစမ္းေလ့က်င့္ျခင္း စာေမးပြဲေပါင္း ၃၆ ခု ပါဝင္ၿပီး သင္ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ IELTS အမွတ္ရရွိရန္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အကူမ်ား အားလံုး ရနိုင္ပါသည္။

မဂၢဇင္းမ်ားနွင့္ သတင္းစာမ်ား

ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ မ်က္ေမွာက္ ေရးရာမ်ား၊ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ျပသနာမ်ားအေၾကာင္း ထုတ္ေဝထားေသာ သတင္းစာေပါင္း ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ နွင့္ မဂၢဇင္းေပါင္း ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ သာမက ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ မဂၢဇင္းမ်ားပါ ရွိပါသည္။

Ebooks and audiobooks

ရသစာေပမွစ၍ ျပဇာတ္မ်ား၊ သုတစာေပ၊ ဘဝအရည္အေသြး တုိးတက္ေစေသာ စာေပမ်ားအထိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရႈနိုင္ရံုမွ်မက နားေထာင္နုိင္ပါသည္။

ရုပ္ရွင္မ်ား နွင့္ မွတ္တမ္းတင္ရုပ္ရွင္ကားမ်ား

အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ဇာတ္လမ္းတုိမ်ား၊ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္မ်ား၊ ဂႏၲဝင္တီဗီအစီအစဥ္မ်ား ၊ အြန္လိုင္းဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား ၇ဝဝဝ ေက်ာ္ကို ၾကည့္ရႈနုိင္ၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ေတးဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား၊ တုိက္ရိုက္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားကို သင့္အိမ္၌ပင္ ၾကည့္ရႈခံစားနုိင္ပါသည္။

ရုပ္ျပကာတြန္းမ်ား

ပင့္ကူလူသား၊ စြမ္းအားရွင္မ်ား၊ X-Men, Transformers, G.I. Joe Star Trek, and Ghostbusters အစရွိသည့္ ၁၄၇ အုပ္ ေက်ာ္ေသာ ရုပ္ျပကာတြန္းမ်ားကို သင့္၏ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ ကြန္ျပဴတာဖန္သားျပင္၊ tablet၊ laptop မ်ားမွတဆင့္ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ။

ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳ စာအုပ္မ်ား

Ebook central တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ ဧရိယာမ်ားအားလံုး နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ eBooks မ်ားအား လြယ္လင့္တကူ ရွာေဖြေလ့လာနိုင္ပါသည္။ 

Hoonuit ဗီဒီယိုအေျချပဳ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ ေလ့က်င့္မႈသင္တန္

Microsoft Office၊ Adobe Creative Suite၊ Google Docs နွင့္ iPad အစရွိသည္တုိ့ပါဝင္သည့္ ရာနွင့္ခ်ီေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ applications မ်ား၊ devices မ်ား တြင္ အသံုးျပဳနည္း သင္တန္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသင္းဝင္ေၾကး 

တစ္နွစ္လွ်င္ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တုိက္ သုံးစြဲနည္း မိတ္ဆက္ပြဲမ်ား

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တုိက္ သုံးစြဲနည္း မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားကို ပံုမွန္ ျပုလုပ္က်င္းပလ်က္ရွိပါသည္။ အခ်ိန္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။ 

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တုိက္ သုံးစြဲနည္း မိတ္ဆက္ျခင္ပြဲကို အသင္းဝင္မ်ားသာမက အသင္းဝင္မဟုတ္ေသးသူမ်ားပါ တက္ေရာက္နုိင္ၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တုိက္ဖုန္း +၉၅ ၁ ၃၇ဝ၉၃၃ (လုိင္းခြဲ ၃၃၂၂) သို့ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း သို့မဟုတ္ library.enquiries@mm.britishcouncil.org သို႔ အီးေမးလ္ ပို႕၍ စာရင္းေပးသြင္းနုိင္ပါသည္။ ၿဗိတိသ်ွေကာင္စီအေဆာက္အဦးထဲသို့ ဝင္ေရာက္နုိင္ရန္ သင္၏ စာၾကည့္တုိက္အသင္းဝင္ကဒ္ျပား (သို႔) မွတ္ပံုတင္ (သို႔) ပတ္စ္ပို့ ယူေဆာင္လာပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ေန႔ရက္ အခ်ိန္ ေနရာ
၂ဝ၁၉ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Self-Access Centre
 ၂ဝ၁၉ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Self-Access Centre
 ၂ဝ၁၉ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Self-Access Centre
 ၂ဝ၁၉ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ နိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ နိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ နိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ နိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ နိုဝင္ဘာလ ၃ဝ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)
 ၂ဝ၁၉ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္
(စေနေန႔)
ေန႔လည္ ၁:၃ဝ မွ 
၂:၃ဝ အထိ
Training room 
(ေျမညီထပ္)