Human Drama (တစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္ ေဖ်ာ္ေျဖပညာေပးအစီအစဥ္)

ဤျပဇာတ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ လူမႈေရးဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စိန္ေခၚေသာလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိေစရန္ စကားအေခ်အတင္ေျပာႏုိင္ေသာျပဇာတ္ကုိ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ရန္ျဖစ္ပါသည္

လူ႕အခြင့္အေရး လူ႕ဂုဏ္သိကၡာဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္

ဤပြဲေတာ္သည္ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ အဓိကဦးတည္ခ်က္ထားေသာပထမဦးဆုံးပြဲေတာ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံအတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ရွိေသာ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ရုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား သင့္ျမတ္မႈကိုျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

ရုပ္ရွင္မွတ္တမ္းတိုသင္တန္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာ၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ႐ုပ္႐ွင္အဖြဲ႕ ႏွင့္ Cinema, Human Rights and Advocacy တို႔ ပူးေပါင္း၍ ရုပ္ရွင္မွတ္တမ္းတိုသင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

Hidden Words, Hidden Worlds Short Story Workshops

တိမ္ျမႇဳပ္ေနေသာ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ တိမ္ျမႇဳပ္ေနေသာ ေလာကမ်ား ဝတၳဳတိုေရးသားနည္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ ၆ ခုရွိ ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္၊ ဘားအံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ လားရွဴိး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဟားခါး ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၀တၳဳတိုေရးသားနည္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

စာေပတုိးတက္ေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ

စာေရးဆရာ၊ bloggers ၊ ဘာသာျပန္ဆရာ၊ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးသူမ်ားပါ၀င္ေသာ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံစာေပ၏အေျခအေနႏွင့္ အနာဂါတ္တုိ႔ကုိ အကဲျဖတ္သည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ပါသည္

Link the Wor(l)ds ဘာသာျပန္စာေပ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

အႏွစ္(၅၀)အတြင္း ပထမဆံုး ႏိုင္ငံတကာစာေပ ဘာသာျပန္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ PEN ျမန္မာ၊ the Writers Centre Norwich တို႔ ပူးေပါင္းလွ်က္ (၅)ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။