Hidden Words, Hidden Worlds Short Story Workshops

ေျပာင္းလဲလာေသာ စာေပျမင္ကြင္းႏွင့္အတူ ဆင္ဆာတည္းျဖတ္ျခင္းကို ေျဖေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီမံခ်က္သည္ တစ္ႏွစ္တာကာလပတ္လုံး တိုင္းရင္သားယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ စာေရးဆရာမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ႏိုင္ငံတစ္လႊားရွိ ျပည္နယ္ (၆) ခုရွိ ၿမိဳ႕ (၇) ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္၊ ဘားအံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ လားရွဴိး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဟားခါး ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္တို႔တြင္ ေဒသခံမ်ားအား ၀တၳဳတိုေရးသားနည္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

သင္တန္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေဒသႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး ယင္းအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ၀တၳဳတိုမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားျခင္းတို႔ကို ၅ ရက္တာသင္တန္းတြင္ သင္ယူၾကရသည္။ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုၿပီးတိုင္း ရွင္သန္ေနေသာ စာေပညခ်မ္းကို ၀တၳဳဖတ္ၾကားျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားရိုးရာကပြဲမ်ားႏွင့္ ေတးသီခ်င္းသီဆိုျခင္းတို႔ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

မျှဝေပါ